De hyperbare zuurstoftherapie wordt in Nederland op diverse plaatsen gegeven.

Het lijkt me van belang dat er vooraf een soort van nul-meting is, bijgehouden wordt hoe vaak, hoe lang en met welke tussenposen de hyperbare zuurstoftherapie wordt gegeven eventueel in combinatie met andere behandelingen, bijgehouden wordt bij wie het wel of niet helpt of juist er slechter van wordt en hoe lang de verandering duurt na afloop.

Zijn de gegevens van diverse locaties vergelijkbaar? Wordt dit soort informatie centraal verzameld in NL zodat significante conclusies kunnen worden getrokken?

Update 16 -6-2023 C-support: Hyperbare zuurstoftherapie: wat we nu weten (update)
https://www.c-support.nu/hyperbare-zuurstoftherapie-wat-we-nu-weten/

Je bent nog niet ingelogd. Log in om te kunnen reageren.

Rene_DH 10 maanden geleden

Wat ik ervan vernomen heb (Heb zelf 45 behandelingen gehad in Rijswijk en hierover gesproken met verschillende artsen in het centrum):

Er is geen gecoördineerd punt waar data van verschillende centra verzameld en geanalyseerd wordt. Sommige individuele centra doen wel een begin en eind meting aan de hand van vragenlijsten voor en na de behandeling (Zoals in Rijswijk bijvoorbeeld).

Vaak heeft een individueel centra nog niet heel veel gegevens omdat ze dit pas relatief kort aanbieden en het aantal patiënten die de therapie bij long Covid volgen relatief klein is (In verband met de hoge kosten die velen niet kunnen opbrengen). En omdat centra gegevens niet een uniforme meetmethode hebben of gegevens delen, zal het langer duren voordat er conclusies getrokken kunnen worden. Onbegrijpelijk is dat.

In Rijswijk nemen ze ook contact op met patiënten met long Covid na de behandeling bij 3 en 6 maanden. Maar deze groep is uiteraard kleiner en gegevens zijn nog erg beperkt. Mij is verteld dat een deel van de patiënten in de 3 maanden na de behandeling nog verder door verbeteren, maar een deel ook niet. Vrijwel niemand zou achteruit zijn gegaan nadat de behandeling stopte.

De meeste centra hanteren bij long Covid overigens 40 sessies. Acht weken van maandag tot en met vrijdag behandeling. In het weekend geen behandeling. Dit komt overeen met de aanpak zoals in de Israëlische studie.

Els 10 maanden geleden

Triest dat dit zo ondoordacht gebeurt. Wat een gekkenboel. Blijkbaar weinig denkkracht en oog voor dat samenwerking ons verder brengt. Het komt over als eigen belang boven verantwoordelijkheid stellen.

Het lijkt me dat minimaal met spoed(!) de ziektelastmeter long covid van Maastricht University verplicht moet worden gebruikt door patiënten reeds vooraf men HBOT gaat volgen en deze tot 6 maanden na de HBOT wekelijks moet worden ingevuld. Plus dat de artsen, inclusief de huisarts,  voordat de HBOT behandeling begint bij de patiënt de ICPC-code 83.04 Langdurige klachten na COVID-19 hebben geregistreerd. Er wordt nu met verschillende HBOT behandelingen  geëxperimenteerd, dan moet dit ook nauwkeurig en verplicht worden vastgelegd. Wie kan dit verplicht opleggen? Is er iemand die alle HBOT gegevens centraal verzamelt en analyseert en bevindingen terugkoppelt naar HBOT behandelaars?

Wat zou verder nog nodig zijn volgens jou?

  • Amsterdam UMC.
  • Antonius Ziekenhuis, Sneek.
  • Da Vinci Kliniek,Geldrop, Amersfoort, Arnhem, Hoogeveen, Rotterdam en Waalwijk
  • Hyperbaar Geneeskundig Centrum, Rijswijk.
  • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie, Goes.

https://nvvhg.nl/nvvhg/ledenlijst/

Els 4 maanden geleden

2 februari 2024

Medewerkers van het Antonius ziekenhuis, die nog steeds thuis zitten vanwege long covid, krijgen van het ziekenhuis een gratis behandeling met de Hyperbare zuurstof therapie. De behandeling wordt gegeven op de afdeling Hyperbare Geneeskunde in Sneek.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/366230/personeel-antonius-ziekenh…

https://denoordoostpolder.nl/regio/Antonius-laat-medewerkers-met-long-c…

Hopelijk ook doordacht bijhouden en uitvragen van gegevens, zodat significante veranderingen kunnen worden getrokken voor de Hyperbare zuurstof therapie. En straks vooraf bepaald kan worden bij wie HBOT wel helpt en bij wie niet.

Longfondsbeheer
Moderator
4 maanden geleden

De alinea met de naam (en het citaat) van de arts is verwijderd. Niet in overeenstemming met ons reglement. Team moderators PostCovidNL

Els 2 weken geleden

De hyperbare zuurstoftherapie is een zeer afgezwakte vorm van de in Duitsland veel toegepaste Oxyvenierung nach Regelsberger. Mogelijk zijn hiervan nog kennis en ervaring van belang voor HBOT.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid