Mensen met Long Covid hebben vaak (veel) minder energie om dingen te doen. Door verschillende klachten zijn er beperkingen in het dagelijks leven, zoals douchen, het huishouden en boodschappen doen. Sommige mensen met Long Covid hebben een partner, kind of buurman die hulp kan bieden, een zogenaamde mantelzorger. Maar wat als je geen mantelzorger hebt of als je mantelzorger niet álle hulp kan bieden die nodig is? In sommige gevallen is het mogelijk op hulp in de schakelen, bijvoorbeeld via de gemeente waarin je woont. De overheid heeft de website Regelhulp gemaakt over mogelijkheden om hulp te regelen bij ziekte of beperking. 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hiervoor is het mogelijk om bij de gemeente ondersteuning aan te vragen, bijvoorbeeld voor een huishoudelijke hulp. Meer over ondersteuning vanuit de WMO staat op de website van de Rijksoverheid.  

Buurt- of wijkteams 

Lukt het door Long Covid niet meer om het gezin draaiende te houden? Of loop je tegen financiële problemen aan? Iedere gemeente heeft maatschappelijk werkers die mensen kunnen helpen bij vragen over zorg, financiën, welzijn en ondersteuning. Dit gaat meestal via buurtteams, wijkteams of dorpsteams. De meeste gemeentes informeren hun inwoners op hun website over dit onderwerp. 

Ergotherapie 

Een ergotherapeut kan meedenken en advies geven over het gebruik van hulpmiddelen in en om huis. Je kan daarbij denken aan een douchestoel of rolstoel. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid