Op deze pagina staan verschillende organisaties die zich bezig houden met ondersteuning binnen het onderwijs van kinderen en hun ouders en studenten. 

Netwerk Ziezon richt zich op ondersteuning van zieke kinderen in het onderwijs. Zij hebben mensen die onderwijsondersteuning bieden aan zieke leerlingen. Meer informatie hierover vind je hier. In februari 2022 is door Netwerk Ziezon een brochure gepubliceerd met informatie voor leraren over Long Covid en adviezen met betrekking tot onderwijs aan leerlingen die hiermee kampen. Bekijk de brochure hier.

Stichting Zorgeloos naar school geeft op haar website praktische tips om maatwerk op school mogelijk te maken voor leerlingen en studenten met een chronische ziekte. Zij hebben voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs een brochure gemaakt met praktische handvaten. Ook maken zij zich hard voor onderwijs op afstand voor leerlingen/studenten die maar weinig uren naar school/de opleiding kunnen.

Op de website lesopafstand.nl staat informatie over het organiseren van onderwijs op afstand. Deze website is vooral bedoeld voor schoolleiders en leraren.

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.

De organisatie Ouders & Onderwijs is voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.

De Belangenvereniging Intensieve Kind Zorg (BVIKZ) ondersteunt kinderen met een chronische ziekte en hun ouders. Zij kunnen bijvoorbeeld ouders ondersteunen die te maken krijgen met een melding bij Veilig Thuis. Zij adviseren hierbij in een vroeg stadium contact op te nemen en niet alleen de gesprekken aan te gaan. Ook C-support kan hierbij ondersteuning bieden.

Heb je vragen over hoe je kunt studeren met een functiebeperking? Dan ben je bij de vraagbaak van MUS (Meedoen in het Utrechtse Studentenleven) aan het juiste adres. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid