Sinds de wereldwijde verspreiding van corona zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan. Deze vinden tot nu toe bijna allemaal plaats in de tweedelijnszorginstellingen (ziekenhuizen). In Nederland nemen de meeste mensen echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Door de eerstelijnszorg goed te organiseren, onder andere met gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende hulp verbeterd worden en de druk op de ziekenhuiscapaciteit worden verminderd. Ook kunnen er dan voldoende vervolgbehandelingen worden geboden aan mensen met corona. De acute beoordeling in de huisartspraktijk is een uitdaging. Verder is het effect op de langetermijn, zowel lichamelijk als psychologisch, binnen de eerstelijnszorg onbekend. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan aan de Universiteit van Maastricht. 

Lees meer over dit onderzoek op de website van ZonMW.  

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid