Ik heb, naast een aantal corona gerelateerde klachten, last van klachten die niet op de officiële symptomen-lijst staan. Hoe kom ik erachter of deze klachten bij corona horen?

Hoesten, koorts en kortademigheid zijn de meest bekende en meest voorkomende klachten bij een infectie met het coronavirus. Daarnaast zijn er vele andere klachten gerapporteerd door patiënten. In aflopende volgorde van frequentie van optreden: vermoeidheid, verwardheid, diarree, misselijkheid en braken, spierpijn, pijn op de borst, hoofdpijn, piepende ademhaling, buikpijn, keelpijn, gewrichtspijn, bloed ophoesten, loopneus, huiduitslag, wegraking (bron: artikel van Docherty in British Medical Journal). Veel van deze klachten zijn heel aspecifiek, dat wil zeggen dat ze ook bij andere virusinfecties vaak voorkomen, en ook bij andere ziektes kunnen voorkomen. Het is moeilijk te bewijzen dat een klacht met zekerheid veroorzaakt wordt door een infectie met het coronavirus.

Waarom verschilt het ziektebeeld en het ziekteverloop bij corona zo tussen patiënten?

We weten dat het beloop van corona verschilt tussen personen. Bij mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis komen hogere leeftijd, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en suikerziekte vaak voor. Dit suggereert dat dit risicofactoren zijn voor een ernstig ziekteverloop. Hoewel een coronavirusinfectie bij patiënten met COPD en astma ook ernstiger verloopt, hebben deze patiënten geen verhoogd risico om een coronavirus infectie op te lopen. Een andere factor die de ernst lijkt te bepalen is de hoeveelheid virus waaraan iemand blootgesteld is: meer blootstelling > ernstiger ziek. Tenslotte speelt het aantal ACE-2 receptoren dat iemand heeft mogelijk een rol. Het virus heeft deze receptor nodig om besmetting te veroorzaken in de organen van het lichaam. Door erfelijke factoren of bijvoorbeeld roken kan iemand meer van deze receptoren hebben en daardoor gevoeliger zijn/ernstiger ziek worden. Veel is nog onduidelijk op dit gebied.

Nu je hier bent… Maak jij het mee mogelijk?

Doe mee en doneer eenvoudig via Tikkie zodat we jou en anderen met langdurige coronaklachten op weg kunnen helpen.

Gezichten achter Long Covid