Onderzoek gepubliceerd op 10 maart 2021

Er komen steeds meer meldingen van Long (langdurige) Covid. Er is echter weinig bekend over de risicofactoren en of het mogelijk is om Long Covid in een vroeg stadium van corona te voorspellen. Toch lijken het aantal symptomen in de eerste week van besmetting een voorspeller te zijn voor de kans op Long Covid. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek gepubliceerd in medisch vakblad Nature.

In deze studie zijn gegevens gebruikt van mensen die in een mobiele app dagelijks hun gezondheidsstatus en symptomen registreerden. In totaal is er gekeken naar de uitkomsten van ruim vierduizend gebruikers.

Grotere kans op Long Covid bij meer dan vijf symptomen

Eén op de acht personen gaf aan langer dan 28 dagen klachten te ervaren. Langdurige klachten zijn o.a. vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid en verminderde reuk. De kans op klachten nam toe met toenemende leeftijd en overgewicht. Vrouwen gaven vaker aan klachten te hebben. Daarnaast werd het ervaren van meer dan vijf symptomen in de eerste week van besmetting geassocieerd met een grotere kans op Long Covid.

Een kanttekening bij de studie is dat het overgrote deel van de gebruikers van de app vrouw is, en er weinig mensen onder de 70 jaar zijn. De resultaten kunnen hierdoor mogelijk een vertekend beeld geven.

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid