ernst kuipers

Minister Kuipers (D66) van VWS heeft in zijn beloofde brief aan de Tweede Kamer plannen bekend gemaakt voor beleid op het gebied van Post-Covid. Hij steekt 32 miljoen euro in onderzoek naar Long Covid en het door ons al lang bepleitte expertisenetwerk. Dit moet ervoor zorgen dat kennis over Post-Covid beter wordt uitgewisseld tussen onderzoekers en andere zorgprofessionals die zich hiermee bezighouden. Zo kunnen effectieve behandelingen zo snel mogelijk terechtkomen bij patiënten en zorgmedewerkers, is het idee. PostCovid NL is gematigd positief. We zijn blij dat de minister de ernst van de situatie erkent maar er blijven belangrijke vragen onbeantwoord.

In de plannen is veel aandacht voor het ontwikkelen en delen van kennis over de oorzaken en de diagnose en behandeling van Post-Covid. Dat vinden we een goede ontwikkeling en juichen we toe. 

Maar we hebben twee belangrijke kanttekeningen: 

  1. Voor ons is niet duidelijk waar de bedragen die gereserveerd zijn precies aan besteed worden. Hoeveel mensen met Post-Covid kunnen daarmee worden geholpen? We kunnen nu niet inschatten of de gereserveerde bedragen voldoende zijn om én de organisatie van het kennis delen op te zetten, én belangrijk onderzoek te financieren. 

  1. PostCovid NL heeft samen met de andere patiëntgroepen vanaf het begin af aan aangegeven dat het voor mensen met Post-Covid is het essentieel is dat ze ergens terecht kunnen voor een goede diagnose en behandeling. In de plannen wordt nu alleen kennis gedeeld, echter de zorg zelf moet ook geregeld en gefinancierd worden. Daarover zijn de plannen onduidelijk. Dit baart ons zorgen. Ook omdat de gespecialiseerde Post-Covid klinieken nu bijna allemaal zijn gesloten. 

Deze zorgen en vragen hierover hebben wij aangegeven bij de politiek. Mochten hier ontwikkelingen op volgen zullen wij hierover berichten.

Onderzoek en expertisenetwerk 

De vrijgemaakte 32 miljoen wordt uitgegeven in de periode tot en met 2026. Het geld wordt voor een deel gestoken in een onderzoeksprogramma dat onderzoeksfinancier ZonMw aan het opzetten is. Het doel is om meer te weten te komen over aanhoudende klachten na een coronabesmetting en over mogelijke behandelingen. ZonMw bekijkt momenteel waar kennis ontbreekt en waar het nu het meest dringend is om onderzoek naar te doen. Daarbij kijken ze ook naar onderzoeken die momenteel (ook in andere landen) lopen of gepland staan om te voorkomen dat dubbel onderzoek wordt gedaan. ZonMw is ook de organisatie die in opdracht van de minister het expertisenetwerk gaat opzetten. Onder meer C-support en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gaan daarbij helpen. Er is toegezegd dat ook de patiëntorganisaties worden betrokken. 

Duidelijk is dat het expertisenetwerk op termijn ook voor langdurige klachten bij andere infectieziekten zoals Q-koorts wordt. De minister denkt dat patiënten met een andere postinfectieuze ziekte baat hebben bij de informatie uit de onderzoeken naar Long Covid en vice versa.

Daarnaast zegt de minister in zijn brief dat in december 2023 duidelijk is welke onderzoeken naar o.a. naar behandelingen in Nederland uitgevoerd gaan worden. Dat betekent dat onderzoeken zullen starten in 2024.   

Paramedische herstelzorg 

In de voorjaarsnota is geld gereserveerd voor de verlenging van de paramedische herstelzorg tot 1 jan 2025. In totaal gaat het in de voorjaarsnota om 71 miljoen euro, 21 miljoen extra in 2023 en 50 miljoen in 2024. Daar zijn we blij mee. Zo kunnen mensen met Post-Covid in principe gebruik blijven maken van fysiotherapie, ergotherapie en andere relevante therapieën. Minister Kuipers schrijft in zijn brief dat hij volgend jaar wil beslissen of deze herstelzorg structureel moet worden vergoed. Dit hangt af van de effectiviteit van deze zorg, die dan in kaart is gebracht.   

In het programma van Humberto op NPO radio 1 reageert Diewke de Haen van PostCovid NL op de plannen van de Minister.  

De kamerbrief van Ernst Kuipers

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid