Caroline van der Plas

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publiceert PostCovid NL interviews met vooraanstaande politici. Hoe kijken zij naar de problematiek rond Long Covid? Wat mogen we van ze verwachten? We geven geen stemadvies en laten de lezer oordelen over wat de politici zeggen in de interviews. We sluiten de serie af met een overzicht van wat er over Post-Covid in de verkiezingsprogramma’s staat, zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken.

In deze tweede aflevering spreken we Caroline van der Plas (56), zij is lijsttrekker van de Boer Burger Beweging (BBB) en zit sinds 2021 in de Tweede Kamer voor de partij die zij zelf mede heeft opgericht. Eerder was zij lokaal politicus in Deventer voor het CDA, maar keerde de partij de rug toe omdat ze vond dat het CDA niet hard genoeg opkwam voor de agrarische sector. Inmiddels heeft haar partij een monsteroverwinning gehaald bij de Provinciale Staten Verkiezingen en gaat het BBB voor de wind, ook al loopt ze nu wat terug in de peilingen.

‘Te weinig steun’

Van der Plas houdt zich al lang niet meer alleen bezig met het stikstofbeleid, ze toont zich veelzijdig en ook bij debatten over gezondheidszorg en Post-Covid doet ze mee. In het BBB-verkiezingsprogramma staat daarover:De zorg en behandeling van Long Covid patiënten moet beter. We zetten daarom in op meer onderzoek en expertisecentra. We passen de regeling voor Long Covid patiënten aan voor zorgpersoneel en anderen in de frontlinie die in hun werk Long Covid hebben opgelopen, zodat deze beter aansluit bij de financiële schade als gevolg van deze ziekte,’ zo staat geschreven in het programma. Van der Plas vindt dat mensen met Post-Covid op veel vlakken veel te weinig steun krijgen. ‘Het zijn de mensen die in de eerste coronaperiode in de vuurlinie stonden en zonder beschermingsmiddelen moesten werken die er nu vaak alleen voor staan. Toen de Intensive cares vol lagen met corona-patiënten stonden we met zijn allen te applaudisseren, hartjes voor de ramen en weet ik wat allemaal voor steunbetuigingen. Geweldig op zich en ik sta daar nog steeds achter, maar het lijkt wel alsof we ze daarna in de steek hebben gelaten. Nederland reageert laks. Veel van diezelfde mensen waar we toen voor applaudisseerden zijn nu hun baan kwijt, soms hun huis kwijt, hebben schulden of andere grote persoonlijke problemen. Het kabinet wilde wel klappen, maar liefst niet lappen,’ zegt Van der Plas boos. ‘Nu is er wel een soort regeling, maar alleen nog voor zorgmedewerkers en die is karig, de voorwaarden zijn bovendien te streng,’’ vindt de BBB-fractievoorzitter. 

‘Zo veel onbegrip’

Gebrek aan erkenning zie je helaas in alle lagen van de maatschappij. Bijvoorbeeld een buurvrouw die zegt: “Je zegt dat je Post-Covid hebt, maar je staat wel het gras te maaien.” Zoveel onbegrip, dat kan zo’n pijn doen. En dan bedrijfsartsen die je niet geloven en je tegenwerken, alsof je niet al ellende genoeg hebt. Zulke dingen zijn zo onnodig en het maakt mensen nog verder stuk. En dan is er ook nog het gevoel dat je niet terecht kunt in een poli of plek waar de beste behandelaars zijn. Waar hebben die mensen dat aan verdiend, dat zou iedereen zich toch moeten afvragen?

Gelukkig is de motie van Nico Drost van de ChristenUnie aangenomen die wij mede hebben ondertekend. Hierin vragen we dat er door het hele land integrale ondersteuning beschikbaar is voor mensen met Post-Covid, onder andere in poliklinieken. Ik bespeurde bij de minister weinig enthousiasme om die motie uit te voeren als demissionair minister en dat kan natuurlijk niet. Dat is voor mensen met Post-Covid weer een klap als ze geen steun van ervaren van de minister van VWS. Maar geef niet op, weet dat er mensen zijn die wel degelijk voor je vechten. Wij zitten er bovenop met debatten en waar we kunnen,’ zegt Van der Plas.

Bewustwordingscampagne

‘We steunen daarom ook het idee van een brede bewustwordingscampagne. Ik begrijp niet waarom daar vooralsnog nog niet meer steun voor is, want die campagne moet er echt komen. Er is bij veel mensen ook nog te veel onduidelijkheid over welke klachten allemaal onder Post-Covid vallen. Mensen zien het soms als een vergaarbak van onbestemde klachten en symptomen. Dat komt de erkenning allemaal niet ten goede. Een bewustwordingscampagne kan ervoor zorgen dat patiënten meer steun en begrip krijgen en dat is toch wel het minst wat we voor ze kunnen doen, dat zou een hamerstuk moeten zijn.’  

Onderzoek

‘Daarnaast is het zo ontzettend nodig dat er meer onderzoek wordt gedaan. Het liefst zie ik dat Nederland daar leidend in wordt, dat ben ik met Judith Tielen (VVD, red) eens. Want het kan onder meer betekenen dat mensen in Nederland het eerst kunnen profiteren van experimentele en veelbelovende behandelingen (in cohort-studies, red). Ook hoop ik dat de diagnose eenvoudiger wordt. Dat Post-Covid bijvoorbeeld makkelijk en duidelijk gediagnosticeerd kan worden door bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Dat maakt het tastbaarder en dan kunnen mensen die zogenaamd niet in Post-Covid “geloven” er sowieso niet meer omheen, want dan is er een bloedtest. Ik heb er vertrouwen in dat de wetenschap met een behandeling kan komen, het zal tijd vergen en daarom is het nu zo belangrijk dat we er voor jullie zijn en alles doen om jullie te steunen. Nogmaals: geef niet op!’    

Stembusakkoord

Lees hier het stembusakkoord van PostCovid NL, Long Covid Nederland, #NietHersteld en Kinderen met Long Covid. De BBB heeft (nog) niet getekend, ook al bleek Caroline van der Plas in dit interview het met onze punten eens te zijn die we in het stembusakkoord hebben geformuleerd. ChristenUnie en de SP hebben inmiddels hun handtekening gezet en de verwachting is dat nog een aantal partijen volgen, waaronder BBB.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid