Gezichten achter Long Covid

Update nieuwsbericht 31 januari
“Het is hoog tijd dat er veel meer oog komt voor mensen met Long (langdurige) Covid. Centraal hierin staat hun behoefte aan erkenning en herkenning." Dit zei Longfonds-directeur Michael Rutgers tijdens het Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden op 31 januari.

Longfonds zet zich vanaf het begin van de coronapandemie in voor mensen die te maken hebben met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Na bijna twee jaar zien we dat mensen met Long Covid nog steeds zoekende zijn. Naar meer begrip, kennis en ondersteuning, duidelijkheid over werk en inkomen​, toegankelijke en beter georganiseerde zorg en meer aandacht voor de psychosociale aspecten van langdurige coronaklachten.  

Om hier gehoor aan te geven, zien we verschillende oplossingsrichtingen. Deze hebben we uiteengezet in ons positon paper en toegelicht tijdens het Rondetafelgesprek. We lichten er hieronder een aantal toe, waar we de komende tijd verder mee aan de slag gaan. 

  • We gaan (live) lotgenotencontact organiseren. Vanuit onze expertise en ervaring weten we dat het uitwisselen van kennis en vaardigheden bijdraagt aan meer herkenning en erkenning en een betere kwaliteit van leven. 

  • We pleiten voor een betere samenwerking tussen zorgverleners én voor een snelle toegang tot de juiste zorg. Denk daarbij aan de bundeling van kennis en de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en patiëntmaterialen. We laten hier de stem van de patiënt horen via onze ervaringsdeskundigen met Long Covid. 

  • Naast het samenbrengen van onderzoeksresultaten uit binnen en buiteland, willen we méér onderzoekaanjagen naar een effectieve behandeling én naar het voorkómen van langdurige klachten. De vraag en behoefte van mensen met langdurige klachten moet hierbij altijd het uitgangspunt zijn. We brengen dit patiëntperspectief in via onze ervaringsdeskundigen met Long Covid.  

  • We vinden dat er een plan moet komen om alle mensen met Long Covid te ondersteunen bij (re-)integratie en behoud van arbeid. Daarnaast is ook financiële steun voor inkomensverlies noodzakelijk.  

En natuurlijk blijven we mensen met langdurige Covidklachten via Coronaplein.nu voorzien van betrouwbare informatie, herkenbare verhalen, en advies en ondersteuning bij herstel.  

 

Nu je hier bent… Maak jij het mee mogelijk?

Doe mee en doneer eenvoudig via Tikkie zodat we jou en anderen met langdurige coronaklachten op weg kunnen helpen.

Gezichten achter Long Covid