Justin Bushoff foto PvdA

Minister Ernst Kuipers (D66) van VWS belooft dat hij eind mei met een actieplan Post-Covid komt. De belofte van de minister kwam tijdens een commissiedebat waarin Tweede Kamerleden zich bezorgd toonden dat het zo lang duurt voordat de zorg voor mensen met Long Covid is geregeld. Want de expertisecentra zijn er nog niet en de tijdelijke poli’s sluiten. Het plan van de minister zou hier duidelijkheid over moeten geven. PostCovid NL onderhoudt hierover contact met verschillende politieke partijen. 

Kamerleden bezorgd over sluiten poli’s

De minister beweerde dat mensen met Post-Covid in principe overal in de zorg terecht kunnen. Volgens de minister is het niet meer nodig om de poli's open te houden, de poli van Amsterdam zou dat ook aangegeven hebben. De minister gaf aan dat deze poli daarbij niet heeft gezegd dat mensen met Long Covid daar niet meer terecht zouden kunnen. In andere gevallen worden patiënten doorverwezen naar andere poli's, want er zijn geen klinieken meer waar mensen met Long Covid samenkomen. Julian Bushoff (foto, PvdA) gaf juist aan dat hij ziet dat patiënten niet weten waar ze naar toe moeten na het sluiten van de poli's. ‘Deze mensen zitten met hun handen in het haar.’ 

Expertisenetwerk 

Uit Kamervragen bleek dat de minister extra budget heeft vrijgemaakt voor meerjarig onderzoek en een expertisenetwerk opricht. Minister Kuipers gaf verder aan in gesprek te zijn met C-Support, NFU, en ZonMw om te kijken hoe het expertisecentrum vormgegeven kan worden. Ook de Long Alliantie Nederland (LAN) en de patiëntenorganisatie PostCovid NL en patientgroep Long Covid Nederland, zijn betrokken om te borgen dat de onderzoeken aansluiten bij de behoeftes uit het veld. Door middel van dit expertisenetwerk gaan professionals de opgedane kennis en ervaring over Post-Covid met elkaar delen zodat de behandeling van patiënten steeds beter wordt naar de stand van de wetenschap en opgedane kennis.  

Thuisblijven bij klachten

Uit een technische briefing blijkt dat er een enorm draagvlak is voor de maatregel dat als je ziek bent, je thuisblijft. 80 procent van de bevolking is het daarmee eens, maar slechts 23 procent doet het. PostCovid NL pleit al langer voor deze maatregel. Joba van den Berg (CDA) wil dat de minister meer doet om het proactieve draagvlak voor dit soort maatregelen verder te vergroten. Nico Drost (ChristenUnie) heeft een plenair debat aangevraagd over Post-Covid zodat hij eventueel ook moties kan indienen. Dit is nu gepland op 13, 14 of 15 juni (maar die datum kan nog altijd worden geschoven)  

Plan Post-Covid 

We verwachten dat in het Long Covid plan van de minister naar voren gaat komen welke planning er is vastgesteld voor de expertisecentra of centrum (dat is nog niet bekend). En hoe die zorg eruit komt te zien. We zullen dit weer nauwgezet voorbereiden en zorgen dat daar de juiste vragen over gesteld worden.  

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid