polikliniek

Begin dit jaar heeft PostCovid NL samen met Long Covid Nederland en Kinderen met Long Covid zich ingezet voor een amendement om geld vrij te maken voor de komst van gespecialiseerde poliklinieken. Nu is het zover dat er concreet wordt nagedacht over de inrichting daarvan. Daarvoor hebben wij (de drie patiëntenorganisaties) een beoordelingskader uitgewerkt.

Na aanname van het amendement zaten we meerdere keren aan tafel met VWS en organisaties als Zorgverzekeraars Nederland, Federatie Medisch Specialisten en anderen om te praten over hoe dit allemaal aan te pakken. Vorige maand besloot minister Pia Dijkstra van Medische Zorg om de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) opdracht te geven deze poli’s op te zetten. We zijn blij dat de minister onze roep om coördinatie gehoord heeft en een eigenaar heeft aangewezen om ook daadwerkelijk deze poli’s te realiseren. De NFU heeft de ambitie uitgesproken om in de zomer te willen starten met de eerste drie poliklinieken. 

Position paper en beoordelingskader

Wij zijn intensief betrokken bij dit hele traject. Daarbij was onze leidraad het Position Paper dat we eerder gezamenlijk met de patiëntenorganisaties opstelden. 

Nu we kunnen gaan praten over de concretere inrichting van de poliklinieken hebben we ons Position Paper uitgewerkt met een reeks criteria. Criteria waar de polikliniek wat ons betreft aan moet voldoen zodat de zorg aansluit bij wat mensen met Post-Covid nodig hebben. Deze uitwerking (oftewel beoordelingskader) geeft richting aan de ziekenhuizen die bezig zijn met het opzetten van een polikliniek. We hebben als patiëntenorganisaties dit beoordelingskader gedeeld met de NFU met het uitdrukkelijke verzoek om dit als leidraad te gebruiken.

Ons doel

De gespecialiseerde poliklinieken moeten een grote stap vooruit betekenen in diagnostiek, kennis en behandeling, en voorzien in een dringende behoefte. We willen zeker zijn dat mensen geen schadelijke of onnodige behandelingen krijgen en methoden vermijden zonder wetenschappelijke consensus. Tegelijkertijd moeten de klinieken meer bieden dan de huidige richtlijnen, inclusief off-label behandelingen, maar niet betwiste methoden die schadelijk kunnen zijn. Klinieken moeten voldoende kennis opbouwen en samenwerken om ongelijkheid te voorkomen. Bovendien moet het budget van 27 miljoen vooral naar patiëntenzorg gaan, en niet onevenredig veel naar onderzoek of organisatie. Met onze kennis en deze zorgen zijn we gekomen tot de criteria te lezen in het beoordelingskader. 

Lees hier het beoordelingskader. 

We blijven hierover in gesprek met de NFU. Daarnaast gaan we in gesprek met de drie ziekenhuizen die als eerste een poli gaan openen, om met hen onze criteria te bespreken.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid