lege poli

Patiëntenorganisatie PostCovid NL roept op, samen met patiëntengroepen Long Covid Nederland en Kinderen met Long Covid, aan Zorgverzekeraars Nederland en VWS met klem de Long Covid poli’s te heropenen. ‘Mensen met Long Covid kunnen nu nergens terecht, dat levert paniek, pijn en hopeloosheid op,' zegt Michael Rutgers, bestuurder PostCovid NL, vandaag in AD, ‘Er wordt gewerkt aan de oprichting van broodnodige expertisecentra, maar dat duurt allemaal te lang. Ondertussen kunnen mensen met ernstige klachten, die soms al meer dan drie jaar ziek zijn, nergens terecht voor behandeling’. 

Behoefte aan expertisecentra 

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt er al enige tijd gesproken over de oprichting van één of meerdere Post-Covid expertisecentra. Voor de mensen die al lang thuis zitten als gevolg Post-Covid is het van groot belang dat deze expertisecentra snel tot stand komen zodat zij uitzicht hebben op goede zorg. Wij pleiten daarbij voor een goede verbinding tussen onderzoek, diagnostiek, behandeling en kennisdeling. Veel Post-Covid patiënten geven aan behoefte te hebben aan een plek (mogelijk op meerdere locaties in het land) waar zij terecht kunnen voor een diagnose en behandeling en waar hun verhaal kan bijdragen aan het zoeken naar een oplossing. 

"Het duurt allemaal te lang"

Ontbreken van zorg

Wat ons grote zorgen baart is dat het ministerie van VWS weinig daadkracht toont in het oprichten van de expertisecentra. Enkele ziekenhuizen hadden tijdelijke zorg ingericht in zogeheten Post Covid poli’s. Echter de meeste poli’s zijn inmiddels gesloten omdat de bekostiging van deze zorg momenteel niet goed geregeld is. De enige poli voor kinderen met Long Covid blijft met veel moeite open. Pascal Grootveld van Long Covid Nederland: ‘Het ontbreekt nu aan gespecialiseerde zorg voor volwassenen en kinderen met Long Covid. Er moet stevig geïnvesteerd worden in onderzoek en behandeling aan deze enorme groep zieken. Bovendien kunnen zorgverleners de beschikbare kennis al inzetten’.  

Enorme maatschappelijke- en zorgkosten 

Meer dan 100.000 mensen hebben langer dan een jaar ziek thuisgezeten als gevolg van Long Covid, becijferde het NOS op basis van gegevens uit het Lifelines onderzoek. Naast de enorme maatschappelijke- en zorgkosten die dit met zich meebracht, is de impact op de persoonlijke levens van al die mensen (volwassenen én kinderen) onmetelijk. Daarom slaan PostCovid NL, Long Covid Nederland en Kinderen met Long Covid al enige tijd de handen ineen en doen nu deze oproep aan het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland: Zorg dat mensen met Long Covid weer toegang krijgen tot gespecialiseerde zorg! 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid