fysiotherapie

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft deze week besloten dat de regeling voor de Paramedische herstelzorg bij Post-Covid niet vast in de basiszorg komt en dus stopt. Lees hier hun nieuwsbericht. Volgens het ZiN biedt herstelzorg zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie geen meerwaarde voor de patiënt. Uit een peiling onder de achterban (juni 2024) van de patiëntorganisaties PostCovid NL en Long Covid Nederland blijkt dat patiënten wel degelijk baat hebben bij deze paramedische zorg. Wij willen dan ook dat de paramedische zorg voor deze patiënten vergoed blijft worden en hebben de minister uitgenodigd om hier met ons over in gesprek te gaan. 

Tijdelijke regeling

Enkele maanden na het uitbreken van de Covid-pandemie was duidelijk dat veel mensen langdurige klachten hielden. In juli 2020 is door de overheid een tijdelijke regeling in het leven geroepen; Paramedische herstelzorg na Covid-19. Hierbij krijgen patiënten met Post-Covid vanuit de basisverzekering een vergoeding voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze tijdelijke regeling zou lopen tot eind 2024 en stopt nu dus per 1 juli 2024. Voor patiënten die nu nog in behandeling zijn is er een overgangsregeling, waardoor zij hun behandeltraject af kunnen maken. Patiënten die vóór 1 juli 2024 een behandeltraject in de eerste of tweede termijn zijn gestart kunnen hun termijn afmaken. Het is echter niet meer mogelijk om na 1 juli 2024 met een eerste of eventuele tweede termijn te starten.*

Paramedische zorg veranderd

De patiëntenorganisaties zijn niet blij met het besluit van het ZiN. We hebben mogen reageren op de conceptversie van het standpunt van het ZiN, maar dat heeft helaas geen effect gehad op het besluit. Het volledige standpunt met daarin ook onze reactie op pagina 96-99 vind je hier. Het onderzoek waarop dit besluit is gebaseerd kijkt naar de herstelzorg in 2021. Op dat moment stond bij de fysiotherapie conditieopbouw nog voorop en hier zijn veel patiënten door verslechterd. En er was nog weinig bekendheid met PEM (inspanningsintolerantie). Sindsdien is er gelukkig veel veranderd omdat er meer bekend is geworden over Post-Covid en wordt er meer ondersteunend behandeld. Daarom hebben we een peiling gehouden onder onze achterban om uit te vragen hoe mensen de paramedische herstelzorg in 2023 en 2024 ervoeren. 

Resultaten peiling achterban

Onze vragenlijst is ingevuld door 1352 mensen met Post-Covid die in 2023/2024 paramedische herstelzorg hebben gebruikt. Fysiotherapie is in 2023/2024 het meeste gebruikt (door 85%) en meer dan de helft (58%) geeft aan hierdoor te zijn verbeterd in hun functioneren in het dagelijks leven. Een patiënt die veel verbeterd is geeft aan: “De fysiotherapeut is ook begeleider geweest in het beter bewaken van mijn grenzen.” Er is echter ook een deel dat aangeeft door fysiotherapie te zijn verslechterd, namelijk 21%. Hierbij lijkt de behandelvorm een rol te spelen. Behandelvormen waar mensen vooral baat bij hadden waren advisering/begeleiding, adem- en ontspanningsoefeningen, pacing en massage. Bij oefentherapie, en dan met name conditietraining, hadden mensen minder baat. Ergotherapie is in 2023/2024 ook veel gebruikt, namelijk door 77% van de deelnemers. 80% van deze mensen geeft aan dat ze hierdoor zijn verbeterd in hun functioneren. Een patiënt die aangeeft iets verbeterd te zijn zegt: “Ergotherapie leerde me wat ik aan kon en leerde me mijn dagelijks leven afstemmen op wat mogelijk was.” Logopedie is door een kleinere groep gebruikt, namelijk 17%. Maar deze behandeling heeft wel bij een groot gedeelte van de mensen (77%) geleid tot een ervaren verbetering in functioneren. Van diëtetiek heeft 28% van de mensen gebruik gemaakt en hiervan geeft 42% aan te zijn verbeterd in hun functioneren. Kortom, de huidige paramedische herstelzorg heeft voor een grote groep patiënten een positief effect op hun dagelijks functioneren. Dit is niet verrassend, want bij veel chronische aandoeningen draagt paramedische begeleiding bij aan het functioneren zonder dat mensen ervan herstellen.

Geen goed alternatief

Er is geen goed alternatief voor mensen met Post-Covid vanuit de basisverzekering. Er is gelukkig geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van gespecialiseerde poliklinieken en daar zijn we heel blij mee.  Maar het is niet het doel van deze poliklinieken om de paramedische zorg zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie over te nemen. Wij willen dan ook dat de paramedische zorg voor deze groep patiënten vergoed blijft worden. We hebben de minister ook al uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan en tot een oplossing voor de patiënt te komen.

In de Kamerbrief van Pia Dijkstra waarin ze het afschaffen van de regeling aankondigt staat dat dit alles is afgestemd met PostCovid NL. Dit klopt niet, het is niet met ons afgestemd en het moge duidelijk zijn dat we het hier hartgrondig niet mee eens zijn. Dit is teruggekoppeld aan het ministerie.

*In het nieuwsbericht van de NOS hierover staat onterecht dat fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed kan worden, maar dit is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Wat wordt er na 1 juli wél vergoed via de zorgverzekering:

  • Ergotherapie zit voor 10 uur per jaar in basisverzekering
  • Diëtetiek zit voor 3 uur per jaar in basisverzekering
  • Logopedie zit voor alle benodigde zorg in basisverzekering
  • Fysiotherapie zit in de basisverzekering indien er sprake is van een ‘status na ziekenhuis- of verpleeghuisopname’, er geldt dan een vergoeding voor volwassenen vanaf de 21e behandeling. Voor de overige indicaties komt het uit het aanvullende pakket en daarbij is de hoeveelheid behandelingen afhankelijk van het aanvullende pakket dat iemand heeft.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid