Aanbieden stemakkoord

Vandaag kijken we terug op een bijzondere dag. Gisteren, boden we samen met Long Covid Nederland (LCN), Kinderen met Long Covid (KLC) en #NietHersteld een petitie in de vorm van een stembusakkoord aan de Tweede Kamer. We werden ontvangen door bijna alle partijen. Dat was een mooie kans voor goede gesprekken, voorafgaand aan het debat die avond. We voelden een brede steun en twee partijen tekenden ons stembusakkoord: de SP en de ChristenUnie. Die steun zagen we terug in het debat dat volgde, bijna al onze punten zijn benoemd.

Bekijk hier het stembusakkoord

Kansrijke motie voor integrale zorg

Het belangrijkste resultaat van het debat is de motie van de ChristenUnie voor integrale ondersteuning van post-COVID patiënten onder andere in poliklinieken. Deze werd door een meerderheid ondersteund: PvdA, D66, BBB, Bij1, PVV en Omzigt.  
Dinsdag 10 oktober wordt er over de motie gestemd. We verwachten dat de motie wordt aangenomen, daarover zullen we volgende week verder berichten. Minister Kuipers kiest voor het organiseren van een expertisenetwerk maar wij vinden dat er ook een plek moet zijn waar mensen met Post-Covid terecht kunnen voor diagnose en behandeling. Dus èn èn. Daar werden veel vragen over gesteld door Kamerleden aan Minister Kuipers. We mogen concluderen dat een groot aantal partijen het terecht oneens is met de Minister, die stelt dat mensen met Long Covid klachten nu terecht kunnen in de reguliere zorg.

Serieus genomen

We zijn goed gehoord door de Kamerleden. Er is geluisterd naar ons verhaal en dat is meegenomen in het debat. Samen met LCN, KLC en #Niethersteld staan we sterk. Er is echter een groot verschil tussen wat wij vanuit de patiëntenorganisaties vinden dat er nodig is (en gister steun kreeg van Kamerleden) en wat de minister wil. We blijven hier bovenop zitten. Nu eerst richting de Tweede Kamerverkiezingen.

Berichtgeving in de pers:

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid