Voor elkaar!

ZonMw heeft besloten om onze Voor elkaar subsidie aanvraag ‘Versterken eigen regie van mensen met Post-Covid’ goed te keuren. Daar zijn we super blij mee!

Wat willen we bereiken?
We willen dat mensen met Post-Covid zich ondersteund, goed geïnformeerd en empowered voelen en beter in staat zijn om in hun dagelijks leven hun eigen belangen te behartigen en anderen uit te leggen wat zij nodig hebben om goed te kunnen meedoen. 

Wat gaan we doen?
We gaan een collectie kennisbites (explainer video's, podcasts, infographics etc) ontwikkelen die de impact van Post-Covid goed kunnen overbrengen en die ingezet kunnen worden om anderen goed te informeren. We verbinden de kennisbites aan het (bestaande) forum waar men terecht kan voor steun, tips en het delen van ervaringen.

We houden je op de hoogte van de vorderingen, nu eerst aan de slag!

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid