Wieke Paulusma

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publiceert PostCovid NL interviews met vooraanstaande politici. Hoe kijken zij naar de problematiek rond Long Covid? Wat mogen we van ze verwachten? We geven geen stemadvies en laten de lezer oordelen over wat de politici zeggen in de interviews. 

In deze zesde aflevering spreken we Wieke Paulusma van D66. Zij kwam in april 2021 in de Tweede Kamer. Het lag voor de hand dat ze gezondheidswoordvoorder zou worden. Ze was verpleegkundig specialist en had haar verpleegkundige loopbaan even onderbroken met onder meer een partnerrol bij een multimediabedrijf. Een uitstekende basis om gezondheidswoordvoerder te worden. Ze heeft een volle portefeuille: curatieve zorg, corona, geneesmiddelen, medische ethiek en oorlogsgetroffenen. Geen lichte portefeuille en de tragische bijkomstigheid wil dat corona en vervolgens Post-Covid niet aan haar deur voorbij ging. Daarmee werd ze ook nog ervaringsdeskundige. Dit begon net toen ze toetrad tot de Tweede Kamer. De dag van de beëdiging moest ze missen omdat ze net een corona-infectie had opgelopen. Ze legde haar gelofte twee weken later af. Nu staat ze op de zevende plaats op de D66-Kieslijst.

‘Corona hakte er bij mij flink in. De meest nare klacht vond ik misschien nog wel de benauwdheid. Dat maakte me ook angstig. We zien vaak dat mensen met Post-Covid milde klachten hebben gehad bij hun acute corona-infectie, maar dat was bij mij niet het geval. Ik ben flink ziek geweest en vervolgens kwam Long Covid. Ik mag in mijn handen knijpen dat ik nu weer meer kan en dat het best beter gaat. En het heeft voor mijn gevoel ook erg geholpen dat ik zoveel steun heb gehad van de D66-fractie. Er was een tijd dat ik veel kortere dagen maakte. Ik moest zoveel dingen op een laag pitje en dat was zo frustrerend. Toch redde ik het met de steun van collega’s van D66, familie en vrienden. Ik besef dat lang niet iedereen met Post-Covid een dergelijke steun heeft mogen ervaren en dat motiveert mij extra om op te komen voor mensen met Post-Covid.’

Sociale contacten

Paulusma adviseert om zoveel mogelijk met andere mensen in contact te blijven. ‘Ik besef natuurlijk dat dit moeilijk is als je maar zo weinig energie te verdelen hebt. Toch zou ik zeggen: steek het beetje energie dat je hebt zo veel mogelijk in je sociale contacten. Het is zo fijn als je gezien en begrepen wordt. En het geeft een goed gevoel als je hoort dat je niet gek bent en dat anderen hetzelfde ervaren. Je sociale contacten zijn ook de mensen die je een zetje kunnen geven. Soms heb je dat gewoon even nodig.’

Grootschalig onderzoek

Wat Paulusma nu voor iedereen belangrijk vindt is grootschalig internationaal onderzoek. ‘Er is nog zo weinig bekend, er zijn zoveel vragen. Als Nederland onderzoek doet, gebeurt dat eigenlijk bij voorbaat al in Europees verband. Waarom niet met Long Covid? We moeten ophouden op deze postzegel de oplossing te zoeken, want het is wereldwijd. Met onderzoek telt de kracht van de massa, laten we daar gebruik van maken. Mede daardoor kon het onderzoek naar corona-vaccins ook versneld worden, juist door de internationale samenwerking. Ook voor de farmacie moeten we als Europa beter samenwerken, want dan word je een veel interessantere afzetmarkt en dat is in het belang van mensen met Post-Covid en zoveel anderen.’

Averechts

Paulusma vindt dat we ook voorzichtig moeten zijn met wetenschappelijk zwak onderbouwde aannames. ‘In het begin kregen mensen met Post-Covid en ik zelf ook het advies om zoveel mogelijk te bewegen en daarbij door je grenzen te gaan, want dat is immers altijd gezond en dan zou de conditie verbeteren, dacht men. Totdat bleek dat dit in de meeste gevallen totaal averechts werkt. Mensen moeten dan soms dagen herstellen en krijgen het gevoel dat hun situatie alleen maar verslechtert. We weten nu dat je je grenzen juist heel erg in de gaten moet houden. We moeten dus zeker weten wat we adviseren en als er straks poli’s openen, moeten we wel wat te bieden hebben.’

‘Aardiger tegen elkaar’

Als Paulusma herkozen wordt in de Tweede Kamer wil ze alles op alles zetten voor mensen die niet herstellen. ‘En ook mensen die wel herstellen hebben een steuntje in de rug nodig om weer goed aan het werk te komen en het leven weer op te pakken. Als overheid moeten we ook zorgen dat instanties als het UWV haar werk goed doen, dat de behandeling daar juist is. Want je kunt het maar een keer doen. Het is zo pijnlijk als je niet begrepen wordt of zelfs tegengewerkt als je zo ziek bent. En ik vind gewoon in het algemeen: waarom zouden we niet wat aardiger tegen elkaar zijn …’

Concreet staat in het verkiezingsprogramma van D66: ‘We zetten ons onverminderd in voor onderzoek en erkenning voor post-COVID, ME/cvs, Q-Koorts en Chronische Lyme. Verder zetten we de Europese en internationale samenwerking op onderzoek naar post-COVID door en betrekken we deze lessen ook bij andere postinfectieuze ziektes.’

Eerder presenteerde Paulusma een Post-Covid tienpuntenplan

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid