Onderzoek is online geplaatst op 4 juni 2022

Het UMC Amsterdam en UMC Utrecht voeren een onderzoek uit naar eventuele oorzaken van PostCovid in het zenuwstelsel: VeCosCO: neurobiologische basis van langdurige cognitieve klachten en vermoeidheid na COVID-19 - ZonMw

Het onderzoek is nog niet afgerond maar de eerste tussenresultaten zijn zo veelbelovend dat daarover al een publicatie is verschenen: Long COVID is associated with extensive in-vivo neuroinflammation on [18F]DPA-714 PET | medRxiv  

Het onderzoek moet nog worden gecontroleerd door andere onderzoekers.

Tussenresultaten

In de héle hersenen van de twee mensen met Long Covid die onderzocht werden met een gespecialiseerde hersenscan, zijn ontstekingen te zien. Voor het eerst is hiermee door 'in vivo-onderzoek' (onderzoek op een mens) het vermoeden bevestigd wat eerder al uit 'in vitro-onderzoek' (reageerbuis onderzoek ofwel buiten het lichaam) bleek.

Het is nog wel te vroeg om op basis van deze resultaten te constateren of de gevonden afwijkingen ook echt de aanhoudende klachten verklaren. Vervolgonderzoek met een grotere groep mensen is dan ook nodig.

Benieuwd wat dit betekent voor individuele patiënten? Kijk voor vragen en antwoorden hierover op: Hersenontstekingen bij 2 patiënten met Long COVID - C-support

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid