Onderzoek gepubliceerd op 16 maart 2021

Een van de kenmerken van langdurige klachten na corona (ook wel ‘Long Covid’ genoemd) is het brede scala aan symptomen. Bij sommige mensen gaat het met pieken en dalen, vaak de ‘corona-achtbaan’ genoemd. Anderen hebben een enkel symptoom, maar met een abnormaal verloop. Dit heeft grote gevolgen voor de behandeling van de ziekte.

Het NIHR Center for Engagement and Dissemination (CED) heeft een tweede review gepubliceerd. Het doorlopende onderzoek verzamelt wetenschappelijke informatie en ervaringen van mensen met Long Covid, al dan niet in het ziekenhuis opgenomen. Het tweede deel van ‘Leven met corona’ is gepubliceerd op de website van het National Institute for Health Research.

In de eerste publicatie lag de focus op de ervaring van professionals en mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus. In deze publicatie ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek naar de klachten bij Long Covid. Deze drie thema’s komen aan bod: hoe vaak komen langdurige klachten na corona voor, wat is de oorzaak van de langdurige klachten en hoe kunnen de langdurige klachten worden behandeld?

Hoe vaak komen langdurige klachten na corona voor?

De schattingen lopen uiteen, maar het lijkt erop dat ten minste 10 procent van de mensen die corona oplopen minstens twaalf weken lang een aantal symptomen heeft. Naarmate de pandemie voortduurt, groeit het aantal mensen met Long Covid.

Van degenen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, blijkt dat minstens 20 tot 30 procent ongeveer een maand later minstens één blijvend symptoom ervaart en minstens 10 procent drie maanden later. Van degenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, heeft tussen de 50 en 89 procent na twee maanden ten minste één blijvend symptoom en recentere onderzoeken suggereren dat dit na zes maanden vaak nog steeds het geval is.

Long Covid wordt in alle leeftijdsgroepen gezien, maar het is nog niet duidelijk hoe de behoeften kunnen verschillen voor jongeren (onder de 18) en ouderen (ouder dan 65).

Wat is de oorzaak van de langdurige klachten?

Het patroon van de ziekte volgt niet altijd dat van een typische luchtweginfectie en de redenen daarvoor zijn niet duidelijk. Het lijkt dat individuen verschillende reacties op het virus hebben. Sommige mensen reageren goed en hebben geen symptomen, terwijl anderen levensbedreigend ziek worden.

Er is geen duidelijke oorzaak van Long Covid. Het is niet bekend of het patronen van de symptomen bij Long Covid overeenkomen met bekende syndromen, of dat het een unieke nieuwe ziekte is. De gevolgen van Long Covid kunnen ernstige fysieke, psychologische en sociale gevolgen hebben.

Hoe kunnen de langdurige klachten worden behandeld?

Behandelingen zijn gebaseerd op ervaringen van deskundigen en ervaringen uit het verleden met een vergelijkbaar beeld. Er is nog geen behandeling voor Long Covid en wordt er vooral gekeken naar behoeften in het dagelijks leven, waarbij er gekeken wordt naar individuele klachten.

Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is lichaamsbeweging. Oefenen maakt het lichaam sterker, maar er wordt wel gelet op hoeveel inspanning iemand aankan. Revalidatieoefeningen worden daarom zorgvuldig voorgeschreven en gecontroleerd.

Een ander symptoom dat vaak wordt benoemd in Long Covid is ‘hersenmist’ (brainfog). Neuropsychologische behandelingen hebben als doel de cognitieve functie herstellen, of als dat niet mogelijk is, compensatiestrategieën te ontwikkelen zodat iemand in staat is om in het dagelijks leven te functioneren.

Long Covid is een brede term en kan een toestand van meerdere systemen zijn. De behoeftes per persoon lopen ver uiteen. Doordat Long Covid een relatief nieuw begrip is, zijn zowel de langetermijneffecten als behoeften nog onduidelijk.  

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid