Publicatie verschenen op 17 januari 2023

Het corona-virus kan langdurige klachten geven aan verschillende organen. Zo ook aan het hart. Om te onderzoeken hoe vaak langdurige hartklachten voorkomen na een corona-besmetting hebben de onderzoekers een systematische review uitgevoerd. Bij een systematische review worden alle beschikbare wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp samengevoegd. Het voordeel van een systematische review is dat de resultaten meer betrouwbaar zijn dan één enkele studie.

Opzet onderzoek

Er is gezocht naar wetenschappelijke artikelen over langdurige klachten na corona in de periode januari 2020 tot januari 2022. Als definitie voor Long Covid is een periode van minimaal 4 weken aanhoudende klachten na een corona-besmetting aangehouden.

Resultaten

Er zijn 101 bruikbare studies gevonden. De kwaliteit van deze studies was erg verschillend; slechts 16 studies waren van hoge kwaliteit, 66 studies van matige kwaliteit en 19 van lage kwaliteit.

In alle 101 studies werden 49 verschillende hartklachten bestudeerd. De meest bestudeerde hartklachten waren pijn op de borst en hartritmestoornissen. Beide aandoeningen kwamen voor bij ongeveer 10% van de onderzochte personen uit de 101 studies.

Opvallend is dat in studies met een lage kwaliteit de verschillende hartklachten vaker voorkwamen dan in studies met een hoge kwaliteit. In studies van lage kwaliteit kwam pijn op de borst voor bij 21%, in studies van matige kwaliteit bij 9% en in studies van hoge kwaliteit bij 4%. Voor hartritmestoornissen zie je eenzelfde patroon. In studies van lage kwaliteit kwamen hartritmestoornissen voor bij 24%, in studies van matige kwaliteit bij 11% en in studies van hoge kwaliteit bij 3%.

Conclusie

Pijn op de borst en hartritmestoornissen zijn de meeste bestudeerde langdurige hartklachten na een corona-besmetting en ongeveer 10% van de onderzochte personen heeft hier last van. Deze klachten kunnen mogelijk komen door onderliggende hartklachten. Het is dan ook belangrijk volgens de auteurs dat patiënten met deze klachten goed door een arts worden onderzocht.

Het is van belang dat er meer studies van hoge kwaliteit worden uitgevoerd naar Long Covid.

Beperkingen onderzoek

Omdat de kwaliteit van de studies zo verschillend was, moeten de resultaten voorzichtig worden opgevat. Mogelijk dat de 10% uit dit onderzoek te hoog is. In de studies van hoge kwaliteit komen hartklachten namelijk minder vaak voor dan in studies van lage kwaliteit.

Dit artikel is een preprint. Een preprint betekent dat de resultaten van een onderzoek nog niet zijn beoordeeld door vakgenoten en dus nog niet gebruikt mogen worden voor klinische of volksgezondheidsbeslissingen.

 

Het volledige artikel lees je hier.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid