Publicatie verschenen op 5 april 2023 in MedRxiv (op 30 maart 2024 is de officiële publicatie verschenen in Heylion)

Het is bekend dat de Omikron-variant van het coronavirus vergeleken met de eerdere Delta-variant meer besmettelijk is, maar minder ernstig ziek maakt in de acute fase en dat de acute fase ook korter duurt. Het RIVM heeft nu ook in Nederland onderzocht wat het verschil is tussen beide varianten in het krijgen van Post-Covid. En er is ook gekeken naar het effect van de herhaalvaccinatie en het effect van een herbesmetting. Deze resultaten zijn in april 2023 gepubliceerd als een pre-print (dit betekent dat het nog niet door onafhankelijke collega onderzoekers is beoordeeld) en in maart 2024 is de officiële publicatie verschenen (zie de link bovenaan dit artikel).

Opzet onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek zijn Nederlanders van 18 jaar en ouder. In een vragenlijstonderzoek werden de resultaten van de volgende groepen mensen vergeleken:

  • 4.138 mensen die tussen januari en mei 2022 een infectie met de Omikronvariant kregen.
  • 6.855 mensen die tussen juli en december 2021 een besmetting met de Deltavariant kregen. 
  • een controlegroep van 4.434 mensen die geen corona kregen. 

De deelnemers vulden 3 maanden na de infectie een vragenlijst in. De vragen gingen over 41 gezondheidsklachten. Ook waren er vragen over de ernst van de vermoeidheid, benauwdheid, cognitieve problemen en lichamelijke pijn. 

Resultaten

Er waren 5 klachten die in de Omikron-groep vaker voorkwamen dan in de controlegroep; extreme vermoeidheid, kortademigheid, moeite met een drukke omgeving, geheugenproblemen en hersenmist. Vergeleken met de Delta-groep kwamen deze klachten minder vaak voor.

30% van de mensen in de Omikron-groep had minstens één van deze 5 klachten. En in de Delta-groep was dit 37%. Maar als gecorrigeerd wordt voor de klachten die in de controlegroep voorkwamen (in de controlegroep had 20% minstens één van deze 5 klachten), dan kan je zeggen dat in de Omikron-groep 10% Post-Covid klachten had en in de Delta-groep 17%.

In de Omikron-groep was er na een herbesmetting vaker sprake van extreme vermoeidheid en kortademigheid dan na een eerste infectie met het Omikron-virus.

In de Omikron-groep waren de klachten van mensen die een volledige eerste vaccinatie hadden gehad vergelijkbaar met mensen die ook een herhaalvaccinatie hadden gehad.

Conclusie

De resultaten suggereren volgens de onderzoekers dat het vóórkomen van Post-Covid na een Omikron-besmetting 41% lager is dan na een Delta-besmetting (namelijk 10% in de Omikron-groep en 17% in de Delta-groep). Een herbesmetting lijkt meer symptomen te geven dan een eerste infectie en een herhaalvaccin lijkt de uitkomst ten aanzien van Post-Covid niet te verbeteren.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid