Publicatie verschenen op 31 mei 2023 op de website van het RIVM

Het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen) onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid. Dit onderzoek loopt 5 jaar (2021-2025). Het richt zich op lichamelijke en mentale effecten voor de hele bevolking. Er wordt elk kwartaal informatie verzameld. Hiervoor worden vragenlijsten uitgezet onder een steekproef van de Nederlandse bevolking en worden gegevens van huisartsen gebruikt.

Opzet onderzoek

Tussen 13 en 27 maart 2023 vulden 7.838 volwassenen (25 jaar en ouder) een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast zijn huisartsengegevens over de periode januari-maart 2023 gebruikt (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Huisartsen houden de symptomen en aandoeningen bij waarvoor mensen bij hen in de praktijk komen. De gegevens komen van ongeveer 380 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking).

Resultaten

In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen (25 jaar en ouder) 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020. In alle leeftijdsgroepen steeg dit aantal, maar de grootste stijging (40%) is te zien bij de 45-74 jarigen. Bij 25-44 jarigen nam het aantal huisartsenbezoeken voor geheugen- en concentratieproblemen met 31% toe en bij 75-plussers met 18%. Ook hartkloppingen en duizeligheid werden vaker gezien door huisartsen in het eerste kwartaal van 2023.

Conclusie

Het is niet duidelijk waardoor de stijging van geheugen- en concentratieproblemen komt. Dit kan mogelijk komen doordat er veel mensen zijn met Post-Covid waarbij geheugen- en concentratieproblemen een veelvoorkomende klacht zijn. Een andere verklaring die het RIVM geeft is dat deze klachten het gevolg kunnen zijn van de maatregelen (bijvoorbeeld lockdowns) die tijdens de pandemie zijn genomen.

In deze rapportage van het Nivel zijn de belangrijkste gegevens van huisartsen terug te lezen.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid