Publicatie verschenen op 14 december 2023 in The Lancet Infectious Diseases

Corona wordt tegenwoordig in de media vaak vergeleken met een griepje. Ook na een griep kunnen mensen langdurige klachten overhouden. In dit onderzoek is gekeken naar het verschil in langdurige klachten tussen mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest voor griep en voor corona.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een hele grote database met gegevens van Amerikaanse veteranen. Er zijn 2 groepen gemaakt. De ene groep bestond uit mensen die voor een corona-infectie opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis tussen maart 2020 en juni 2022 (81.280 mensen). De andere groep bestond uit mensen die voor griep opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis tussen oktober 2015 en februari 2019 (10.985 mensen). Over een periode van 18 maanden zijn de medische gegevens van deze mensen bekeken. Er is hierbij gekeken naar overlijden, 94 klachten in 10 orgaansystemen, gezondheidsverlies en heropnames in ziekenhuis of IC.

Resultaten

Overlijden: de corona-groep en de griep-groep hadden allebei een hoger risico op overlijden in de 18 maanden na de infectie, maar voor de corona-groep was dit risico groter.

Klachten: Van de 94 klachten was voor 64 klachten het risico groter voor de corona-groep. Voor 6 klachten was het risico groter in de griep-groep. In 9 van de 10 orgaansystemen had de corona-groep een groter risico op klachten. Alleen klachten van de longen kwamen vaker voor in de griep-groep.

Gezondheidsverlies: Het gezondheidsverlies was in beide groepen groot, maar groter in de corona-groep.

Ziekenhuisopname: de corona-groep had een grotere kans opnieuw opgenomen te worden in het ziekenhuis of op de IC.

Conclusie

De kans op overlijden, diverse klachten, gezondheidsverlies en op een nieuwe opname in een ziekenhuis is hoog voor zowel mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor griep als een corona-infectie. Maar voor mensen die zijn opgenomen met een corona-infectie is deze kans nog groter. De kans op longklachten is groter voor de griep-groep, maar de kans op klachten van alle andere orgaansystemen is groter in de corona-groep.

Beperkingen onderzoek

Omdat dit onderzoek is uitgevoerd met een database van Amerikaanse veteranen, zijn vooral blanke oudere mannen onderzocht. Deze gegevens zijn dus niet representatief voor alle mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Dat is ook meteen een andere beperking: de resultaten gaan alleen over mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en niet over mensen die met mildere klachten thuis ziek zijn geweest.

Toelichting PostCovid NL

Op basis van dit onderzoek is corona zeker meer dan een griepje. Na een ziekenhuisopname voor griep houden mensen ook langdurige klachten over, maar na een corona-infectie zijn er meer langdurige klachten. Het is dus nog steeds belangrijk om bij klachten thuis te blijven en de algemene hygiƫne-adviezen op te volgen. Hiermee wordt zowel de verspreiding van corona als van griep minder.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid