Publicatie verschenen op 29 oktober 2023 in International Journal of Infectious Diseases

Het verloop van een covid-infectie is voor iedereen anders en hetzelfde geldt voor het verloop van Post-Covid. Zo word je over het algemeen minder ziek van de Omikron-variant dan van de varianten daarvoor. En de Omikron-variant lijkt de kans op Post-Covid ook te verkleinen. Maar wat is nu precies het verloop van Post-Covid voor de verschillende virusvarianten? Daar heeft dit onderzoek naar gekeken.

Opzet onderzoek

De deelnemers van dit onderzoek waren mensen met complexe en langdurige klachten na een covid-infectie die door hun huisarts naar de Post-Covid kliniek in Aarhus (Denemarken) waren verwezen. Deelnemers hebben een vragenlijst over klachten en gezondheidsscores zoals vermoeidheid en kwaliteit van leven ingevuld. Dit deden ze bij het eerste bezoek aan de kliniek en opnieuw na 6, 12, 24 en 48 weken. De deelnemers bezochten de kliniek gemiddeld 7 maanden na de infectie. Dat betekent dat de gegevens gaan over 7, 8, 10, 12 en 18 maanden na de infectie. De belangrijkste uitkomstmaat was de score op de Post Covid Symptom Questionnaire (PCQ). Deze vragenlijst gaat over 31 klachten. Een score van meer dan 35 werd als ernstige Post-Covid gezien. Mensen die tussen 7 en 18 maanden minder dan 7 punten verbeterden, werden gezien als ‘niet verbeterd’. Op basis van de periode waarin ze besmet zijn geraakt, zijn de deelnemers ingedeeld in de groepen Oorspronkelijk virus, Alfa, Delta en Omikron.

Resultaten

Aan dit onderzoek hebben 806 deelnemers meegedaan. Van hen was 69% besmet met het oorspronkelijke virus en 9%, 7% en 15% met de Alfa, Delta en Omikron variant.

Deelnemers die met de Delta-variant zijn besmet hadden ernstigere klachten dan de mensen uit de andere groepen. De score op de PCQ nam in de hele groep af van 38 na 7 maanden naar 33 na 10 maanden na de infectie. Maar daarna bleef deze score op 33 na 12 en 18 maanden na de infectie. Er was hierbij geen verschil tussen de verschillende varianten.

In totaal verbeterde 57% van de deelnemers niet tussen 7 en 18 maanden na de infectie. Voor de verschillende varianten waren de resultaten vergelijkbaar. Er was hierbij geen effect te zien van onder andere leeftijd, geslacht, duur sinds infectie, wel/niet in ziekenhuis gelegen, andere aandoeningen en BMI.

Conclusie

Bij patiënten met complexe en langdurige klachten die zich bij een Post-Covid kliniek hebben gemeld voor hun Post-Covid klachten werd gezien dat de klachten iets afnamen tussen 7 en 10 maanden na infectie, maar daarna niet meer. En deze afname was te klein om in het dagelijks leven te merken. Meer dan de helft van de deelnemers verbeterde in de anderhalf jaar na hun infectie niet in gezondheid. En dit geldt voor besmetting met alle vier de onderzochte varianten. Ondanks dat de Omikron-variant een kleiner risico geeft op het krijgen van Post-Covid, kunnen mensen dus nog steeds ernstige Post-Covid ontwikkelen na besmetting met deze variant.

Beperkingen onderzoek

De deelnemers vertegenwoordigen niet alle mensen met Post-Covid. Dit komt doordat er alleen mensen hebben deelgenomen die zijn verwezen naar een Post-Covid kliniek. Deze verwijzing heeft mogelijk afgehangen van de gezondheidsvaardigheden van de patiënt en van de evaluatie van de patiënt en de huisarts of de klachten als Post-Covid werden gezien.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid