Publicatie verschenen op 25 september 2023 in Nature

Er wordt steeds meer bekend over de mogelijke oorzaken voor Post-Covid. Maar het is nog niet mogelijk om deze aandoening aan te tonen. Hiervoor zijn zogenaamde biomarkers nodig. Een biomarker is een stofje in bloed, urine of weefsel dat informatie geeft over bijvoorbeeld iemands gezondheid. Dit onderzoek is op zoek gegaan naar biomarkers voor Post-Covid.

Opzet onderzoek

Er zijn 3 groepen onderzocht: mensen zonder coronabesmetting, mensen die volledig zijn hersteld na een coronabesmetting en mensen die langdurige klachten hielden na een coronabesmetting.  Alle deelnemers vulden een uitgebreide vragenlijst in over klachten en kwaliteit van leven. Ook werd er bloed afgenomen. Vervolgens zijn computers met kunstmatige intelligentie (zogenaamde machine learning) op zoek gegaan naar biomarkers voor Long Covid.

Resultaten

Er zijn gegevens gebruikt van 268 mensen. Van deze mensen was tweederde vrouw, had de meerderheid milde klachten gehad bij de acute infectie en waren de gegevens gemiddeld ruim een jaar na de acute covid-infectie verzameld.

De hoeveelheid cortisol in het bloed was de belangrijkste voorspeller voor Post-Covid, waarbij mensen met Post-Covid minder cortisol in hun bloed hadden. Maar er werden ook andere stoffen in het bloed gevonden die voorspellend lijken voor Post-Covid, zoals verschillende immuuncellen en antistoffen tegen andere virussen (met name het Epstein-Barr virus dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt).

Conclusie

Er werden in dit onderzoek verschillen gevonden in het bloed tussen mensen met en zonder Post-Covid. Deze verschillen waren te zien in verschillende immuuncellen en hormonen.

Deze studie geeft aanwijzingen voor toekomstig onderzoek naar biomarkers om mensen met Post-Covid te identificeren en hoe het immuunsysteem een rol speelt bij Post-Covid.

Beperkingen van het onderzoek

In dit onderzoek zijn minder gegevens gebruikt dan gebruikelijk is voor machine learning. Tevens zijn niet alle stoffen in het bloed meegenomen in de analyses die mogelijk relevant kunnen zijn voor Post-Covid.

Duiding vanuit PostCovid NL

Dit onderzoek geeft aanwijzingen voor mogelijke biomarkers in het bloed van patiënten met Post-Covid en het lijkt erop dat Post-Covid biologisch aantoonbaar is in het bloed. Dit betekent echter nog niet dat je nu als patiënt bloedonderzoek kan laten doen om Post-Covid te onderzoeken. Hiervoor moet nog veel meer onderzoek gedaan worden.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid