Onderzoek gepubliceerd op 17 juli 2021

Veel mensen die als gevolg van besmetting met het coronavirus opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis hebben bij ontslag uit het ziekenhuis een of meer complicaties. Hierbij gaat het zowel om jonge als oudere besmette mensen. Dit blijkt uit grootschalig Brits onderzoek gepubliceerd in medisch vakblad The Lancet.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 73.000 coronapatiënten die tussen januari en augustus 2020 opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Het grootste deel van de patiënten verbleef op een verpleegafdeling. De onderzoekers keken naar de gezondheidstoestand van coronapatiënten tijdens de opname en direct na ontslag uit het ziekenhuis. Er is specifiek gekeken naar het aantal complicaties. We spreken van een complicatie als een ziekte niet volgens het vaste patroon verloopt en er onvoorziene problemen optreden. Een nier- of longprobleem kan bijvoorbeeld een complicatie zijn als gevolg van een infectie met het coronavirus.

Resultaten

Van de patiënten had bijna 45 procent complicaties ontwikkeld op het moment van het verlaten van het ziekenhuis. Patiënten die ten minste één complicatie hadden bij het verlaten van het ziekenhuis hadden meer moeite om voor zichzelf te zorgen. Het effect van complicaties op zelfzorg was het meest ingrijpend bij patiënten onder de 50 jaar. Complicaties nemen toe met de leeftijd. Bij de helft van de patiënten boven de 50 zijn complicaties vastgesteld, maar ook bij een groot deel (38,9 procent) van de patiënten onder de 50 jaar.

Nierproblemen en ademhalingsklachten meestvoorkomende complicaties

Nierproblemen en ademhalingsklachten komen het vaakst voor, gevolgd door hartproblemen en neurologische problemen. Mensen die ernstiger ziek zijn geweest, hadden vaker complicaties. Hersenproblemen kwamen het minst vaak voor, maar hebben de grootste impact op het dagelijks leven. Een longontsteking was de meestvoorkomende complicatie bij de ademhaling.

In deze studie is alleen gekeken naar complicaties in het ziekenhuis en direct na ontslag uit het ziekenhuis. Er is niet gekeken naar de langetermijngevolgen van de complicaties.

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid