Gegevens gepubliceerd op 20 juni 2023 op de site van het RIVM

Het RIVM, CBS en de GGD’en voeren elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uit in Nederland. In het najaar van 2022 is een extra meting uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022.

Opzet onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de regionale GGD’en in Nederland. Zij verzamelden gegevens op dezelfde manier: er is een steekproef genomen uit alle bewoners (18 jaar en ouder) van een GGD-regio. Deze mensen zijn met een brief uitgenodigd een vragenlijst digitaal of op papier in te vullen. Voor Post-Covid werden er 2 vragen gesteld: Bent u besmet geweest met het coronavirus? en Ervaart u nu nog klachten van besmetting met het coronavirus?

Resultaten

In het najaar van 2022 hebben bijna 365.000 volwassenen de vragenlijst ingevuld.

Van alle deelnemers heeft 6,3% langer dan 3 maanden na een coronabesmetting nog klachten. Vrouwen (7,1%) hadden vaker langdurige klachten dan mannen (5,5%). 18-65-jarigen (7,2%) hadden vaker langdurige klachten dan 65+’ers (3,9%).

Er zijn verschillen tussen de GGD-regio’s (zie figuur). In de regio’s Zuid-Limburg, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond hebben mensen het vaakst langdurige klachten na een coronabesmetting.

Langdurige klachten coronabesmetting 2022 per GGD-regio

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid