Publicatie verschenen op 1 juli 2023 in MedRxiv

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van Long Covid. Om hier meer van te begrijpen hebben de onderzoekers een zogenaamde ‘genoombrede associatiestudie’ gedaan. Dat is een onderzoek waarbij de onderzoekers verbanden proberen te leggen tussen verschillende genen en ziekten. Dit soort onderzoek is belangrijk omdat het inzicht kan geven in hoe een ziekte nu precies ontstaat. Dit artikel is nog een pre-print. Dat betekent dat het nog niet door onafhankelijke collega-onderzoekers is beoordeeld.

Opzet onderzoek

Er zijn gegevens gebruikt van 24 studies uit 16 landen. In deze studies zaten 6.450 patiënten met Long Covid en ruim 1 miljoen mensen zonder Long Covid in een controlegroep. Mensen hadden volgens deze studie Long Covid als ze 3 maanden of langer na de infectie één of meer symptomen hadden die niet door een andere diagnose konden worden verklaard én als de klachten aanzienlijke impact hadden op dagelijkse activiteiten.

Resultaten

Een variant van het FOXP4-gen geeft een verhoogd risico op het krijgen van Long Covid. Als je dit gen hebt dan is de kans dat je Long Covid krijgt ruim 1,5 keer zo groot. Hoe vaak deze variant voorkomt verschilt heel erg tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Europa komt deze variant bij 1-2% van de mensen voor en dit loopt op tot 36% in Zuidoost-Azië.

Het FOXP4-gen komt onder andere tot uiting in de longen, maar ook in andere weefsels.

De variant van het FOXP4-gen geeft ook een verhoogd risico op het krijgen van longkanker en op een ernstiger verloop van een corona-infectie. Eerder onderzoek laat zien dat een ernstiger verloop van een corona-infectie een risicofactor is voor het krijgen van Long Covid. Maar het lijkt erop dat het effect van het FOXP4-gen op het krijgen van Long Covid niet alleen verklaard wordt door een ernstiger verloop van de infectie.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat een variant van het FOXP4-gen een risicofactor kan zijn voor het krijgen van Long Covid. De onderzoekers erkennen dat er naast longklachten ook veel andere klachten bij Long Covid horen. Maar deze studie geeft genetisch bewijs dat de longen een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van Long Covid.

Beperkingen onderzoek

Het is gebruikelijk dat onderzoekers eventuele beperkingen van hun onderzoek vermelden. In dit onderzoek worden geen beperkingen genoemd.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid