Publicatie verschenen op 26 juni 2023 in The Lancet Microbe

Er wordt veel onderzoek gedaan naar Long Covid. Hiermee wordt steeds meer bekend over mogelijke oorzaken, maar hoe Long Covid exact ontstaat is nog steeds onbekend. Voor volwassenen is er inmiddels bewijs dat virusdeeltjes aanwezig kunnen blijven in verschillende organen. Maar is dat ook bij kinderen het geval? In dit onderzoek zijn bestaande onderzoeken over dit onderwerp bekeken.

Opzet onderzoek

Er is gezocht naar studies die hebben gekeken naar virusdeeltjes in weefsels na een corona infectie bij kinderen.

Resultaten

Er zijn 21 bruikbare studies gevonden. Bij 8 studies ging het om kinderen die als gevolg van de acute infectie zijn overleden en bij 3 studies om pasgeboren kinderen van een moeder met een corona-infectie. In deze samenvatting worden deze niet besproken.

11 studies gingen over het vóórkomen van virusdeeltjes in het weefsel van kinderen. De periode waarin de weefsel zijn onderzocht varieerde van 4 dagen tot 10 maanden na de acute infectie. De leeftijd van de kinderen varieerde van 0-21 jaar. In de meeste studies zijn maar weinig kinderen onderzocht. Bij 5 studies ging het om één kind, bij 4 studies om 2-7 kinderen en er waren 2 grotere studies met 48 en 112 kinderen. In al deze studies werden in meer of mindere mate bij (een deel van) de kinderen virusdeeltjes aangetroffen in verschillende organen.

Het meeste onderzoek gaat over corona-varianten vóór Omikron. Of bij de Omikron-variant ook virusdeeltjes achter kunnen blijven is nog onbekend.

Conclusie

Volgens de auteurs zijn er aanwijzingen dat virusdeeltjes zich mogelijk kunnen verspreiden in verschillende organen en daar weken tot maanden na de eerste infectie kunnen blijven. Dit geldt ook voor kinderen en is niet afhankelijk van hoe ernstig ziek ze zijn geweest in de acute fase. Er zijn ook virusdeeltjes gevonden bij kinderen die geen of milde klachten hadden van de corona infectie. Het is onbekend of dit ook geldt voor nieuwe varianten van corona, zoals Omikron, of bij kinderen die zijn gevaccineerd.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid