Rapport verschenen op 6 april 2023

Als je niet of minder kan werken door Post-Covid, dan kan je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. In 2022 hebben de eerste mensen met Long Covid een aanvraag gedaan. In april 2023 heeft het UWV een uitgebreide analyse van de aanvragen uit 2022 gedaan. Lees ook het persbericht van het UWV of het volledige rapport.

Opzet onderzoek

Er is gekeken naar alle personen die in 2022 een WIA-aanvraag deden en daarvan een uitslag ontvingen. Bij 23% van de aanvragen is er géén diagnose geregistreerd in het registratiesysteem (wel in het elektronisch dossier, maar die kan het UWV niet meenemen in de analyses). Deze aanvragen zijn niet meegenomen in de analyses.

Resultaten

In 2022 is bij 2.610 aanvragen Post-Covid als hoofd- of nevendiagnose gesteld (4,1% van alle aanvragen bij het UWV om een WIA uitkering). Bij 66% is Post-Covid de hoofddiagnose.

Bij mensen met Post-Covid wordt vaker een WIA-uitkering toegekend dan gemiddeld. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen en zowel mannen als vrouwen. In 2022 werd gemiddeld 32% van alle WIA- aanvragen die bij het UWV binnenkwamen afgewezen en voor Post-Covid was dat maar 18%. Mensen met Post-Covid zijn daarmee ernstiger beperkt in het uitvoeren van werk dan gemiddeld.

Voor vrouwen is de kans op een WIA-aanvraag (mede) vanwege Post-Covid twee keer zo groot als voor mannen. Vooral in de leeftijdsgroep 35-54 jaar is de kans voor vrouwen veel groter. De gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen met een WIA-aanvraag (mede) door Post-Covid is iets hoger dan het gemiddelde bij alle WIA-aanvragen. Voor de 45-54 jarigen is de kans het grootst.

Er is ook gekeken naar de verschillen per bedrijfstak. Met name de sectoren Zorg & welzijn en Onderwijs vallen op. In de sector Zorg & welzijn is het risico op een WIA-aanvraag (mede) vanwege Post-Covid bijna 80% groter dan gemiddeld. In de sector Onderwijs is het risico bijna 30% groter dan gemiddeld. Dit komt voor een deel doordat in deze bedrijfstakken veel vrouwen werken, maar dat verklaart niet het gehele verschil. Er lijkt ook sprake te zijn van een verhoogde besmettingskans.

Beperkingen van het onderzoek

Bij 23% is geen diagnose geregistreerd in het registratiesysteem en volgens het UWV ligt het aantal aanvragen met Post-Covid als diagnose mogelijk op 3.400 in plaats van de 2.610 waar nu over wordt gerapporteerd. Ook geven ze aan dat een deel van de aanvragen uit 2022 pas in 2023 zijn afgehandeld en dat vanwege achterstanden bij het UWV nog niet alle aanvragen uit 2022 zijn beoordeeld. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk dus nog wat hoger. Op de verschillen in leeftijd, geslacht en bedrijfstak zal dit volgens het UWV naar verwachting geen effect hebben.

Naast beperkingen die het UWV zelf noemt, willen we als PostCovid NL ook nog een beperking toevoegen. Op basis van deze analyses is er namelijk geen inzicht gegeven in de redenen waarom een WIA-aanvraag is afgewezen en of er wel of geen bezwaar tegen is ingediend. Er zijn nog steeds mensen met Post-Covid die volgens de verzekeringsarts prima kunnen werken, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid