Taart!

Een nieuw jaar in een nieuw jasje

PostCovid NL wordt per 1 januari 2024 een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en een nieuwe directeur; Diewke de Haen. Zij is een vertrouwd gezicht en al een jaar nauw betrokken bij onze organisatie.  

In 2020 was Longfonds één van de eerste gezondheidsorganisaties die de ernst van Post-Covid erkende en een platform oprichtte om mensen met langdurige klachten na corona te ondersteunen. Inmiddels is PostCovid NL uitgegroeid naar een volwassen organisatie waar rond de 450.000 mensen met Post-Covid gebruik van kunnen maken.   

Logische stap 

Het is volgens Diewke de Haen dan ook een logische stap om als zelfstandige stichting verder te gaan. Het benadrukt volgens haar ook de omvang en de ernst van de ziekte en de dringende noodzaak om een behandeling te vinden. Daarnaast blijkt dat Long Covid een multisysteemziekte en geen longziekte is. Diewke de Haen: ‘Ik ben vereerd om als directeur van PostCovid NL aan de slag te gaan en zal mij blijven inzetten voor de belangen van mensen met Post-Covid en hun naasten. Samen met het team streven we naar verdere vooruitgang in de ondersteuning en bewustwording van deze ernstige aandoening.’ 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden met bestuurlijke ervaring, kennis over Post-Covid en persoonlijke ervaring met de ziekte. De voorzitter van het nieuwe bestuur is Michael Rutgers, voormalige directeur van Longfonds en grondlegger van PostCovid NL.  

1,5 miljoen bezoekers per jaar 

Sinds de oprichting drieënhalf jaar geleden heeft PostCovid NL aanzienlijke successen geboekt. Zo zette de patiëntenorganisatie een digitaal en interactief platform op met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Ook zijn er zowel online als op locatie zelfsupportgroepen met meer dan 2000 mensen deelnemers en worden er nog wekelijks nieuwe zelfsupportgroepen gestart.  Patiënten-participatie speelt ook een belangrijke rol. Zo hebben ervaringsdeskundigen hun ideeën en adviezen ingebracht bij 126 projecten, variërend van wetenschappelijk onderzoek tot voorlichting.  Verder delen zij hun ervaringen regelmatig in de media. Samen met Long Covid Nederland, Kinderen met Long Covid en #Niet hersteld heeft PostCovid NL recent gezorgd voor de implementatie van een stembusakkoord voor meer (h)erkenning, betere toegang tot specialistische zorg en meer wetenschappelijk onderzoek.  

Ben jij donateur van PostCovd NL? Dan verandert er niks, je blijft gewoon donateur van PostCovid NL (totdat je opzegt).

Heb je een vraag hierover bekijk dan veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, stel hem dan via vragen@postcovidnl.nl

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid