Sjoukje Appels

'Ik vind het heel bijzonder om als ergotherapeut mensen te helpen bij hun dagelijks leven. We denken in mogelijkheden om dagelijkse activiteiten weer op te bouwen. Zo ook voor mensen die corona hebben gehad en werken aan hun herstel.’ Sjoukje Appels werkt al 17 jaar als ergotherapeut bij Revant revalidatiecentrum Breda. Na de eerste coronagolf heeft ze heel wat mensen behandeld die met corona in het ziekenhuis hebben gelegen. Hoe kan ergotherapie helpen bij herstel na corona en wat valt haar op aan coronapatiënten? Lees hier haar verhaal.

Een goede balans in energieverdeling over de dag is erg belangrijk.

‘Bij ergotherapie bepalen we samen wat iemand wil doen en hoe we dit mogelijk kunnen maken. We denken echt in mogelijkheden. Als mensen in het revalidatiecentrum komen zijn ze opgelucht dat ze corona overleefd hebben, maar verder zijn ze erg verzwakt. Ik leer mensen hoe om te gaan met vermoeidheid, een goede dag-structuur aan te houden en hoe ze activiteiten kunnen op- en uitbouwen. Vooral voor mensen met chronische vermoeidheid kan ergotherapie heel belangrijk zijn. Tegen beter weten in doen mensen vaak te veel tijdens hun herstel. Een goede balans in energieverdeling over de dag kan hen erg helpen.’

Veel variatie in klachten en herstel

‘Het opvallendste bij coronapatiënten vind ik de variatie in klachten en het verloop van hun herstel. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid en kortademigheid, maar ik heb ook verminderde spierkracht, verlamming, gevoelsklachten en angst voor benauwdheid gezien. In het begin gaat het herstel vaak snel, dan denk je dat ze er zo weer bovenop zijn. Maar opvallend genoeg gaat het herstel daarna langzaam of verslechteren coronapatiënten zelfs. Concentratieproblemen merken ze pas als ze weer meerdere activiteiten aankunnen, plannen lukt bijvoorbeeld niet meer.’

Eerst gaat het herstel vaak snel, maar vaak gaat het daarna langzaam of zelfs achteruit.

‘Het was voor ons als ergotherapeuten ook moeilijk, vooral in het begin. Wij wisten zelf ook niet hoe het herstel na corona zou gaan. We probeerden alles uit met goed doordachte experimenten om erachter te komen op welke manier dagelijkse activiteiten weer mogelijk waren. Wat werkt wel en wat werkt niet? We hebben veel geleerd en nu weten we beter wat we kunnen verwachten. Toch weten we nog steeds niet precies hoe het herstel verloopt. Dat komt ook omdat er nu andere behandelingen en medicijnen worden gebruikt dan aan het begin van corona. Het herstel kan hierdoor veranderen. We blijven leren uit de praktijk.’

Ergotherapie ook voor mensen die thuis ziek zijn geweest

‘Ergotherapie is ook heel belangrijk voor mensen die thuis corona hebben gehad. Het gevaar voor deze groep is dat ze activiteiten te snel opbouwen. Mensen die op de ic hebben gelegen zijn erg geschrokken en doen daarna meestal wel rustig aan. Als je thuis ziek bent geweest denk je sneller dat je weer van alles kunt. Ook mensen uit je omgeving verwachten niet dat herstellen zo lang kan duren. Dat maakt doseren van activiteiten op een dag nog lastiger.’

Het lijkt erop dat niet veel mensen die thuis corona hebben gehad aan ergotherapie denken. Collega’s van Sjoukje uit de eerstelijns ergotherapie beamen dat ze niet veel coronapatiënten in behandeling hebben. Dat is een gemiste kans volgens Sjoukje. ‘Ik weet zeker dat ergotherapie ook deze mensen kan helpen met oefenen en opbouwen van dagelijkse activiteiten. Ga dus met klachten na corona vooral eens in gesprek met een ergotherapeut.’

Met een verwijzing van een huisarts of medisch specialist wordt 10 uur ergotherapie voor coronapatiënten vergoed uit het basispakket.

Het interview met Sjoukje vond plaats in oktober 2020.
 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid