Als stichting heeft PostCovid NL een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een bestuursvoorzitter en vier leden. Zij zijn samen eindverantwoordelijk voor de activiteiten van PostCovid NL. Het bestuur stelt de begroting en het jaarplan vast en besluit over de langetermijnstrategie. Daarnaast is het bestuur klankbord voor de directeur. Het bestuur overlegt 6 tot 8 keer per jaar. Zij doen dit werk op vrijwillige basis. De leden van ons bestuur stellen zich graag aan je voor.

Bestuursvoorzitter Michael Rutgers

Mijn naam is Michael Rutgers en ik ben 17 jaar bestuurder van Longfonds geweest. En sinds kort officieel met pensioen. Ik was al vanaf begin 2020 verantwoordelijk voor alle activiteiten van Longfonds voor mensen die te maken hebben met de langdurige klachten na Covid. Het probleem heeft me sinds die tijd erg beziggehouden en ik help nu graag om van PostCovid NL een goede zelfstandige organisatie voor mensen met Post-Covid te maken. Ik werk ook nog als Associate Partner bij ADJ organisatieadvies. Daar help ik om samenwerkingen in de maatschappelijke sector te smeden en versterken.

Bestuurslid en penningmeester Joris van Caulil

Mijn naam is Joris van Caulil, en ben 44 jaar. Samen met mijn vrouw Martine en onze 3 kinderen wonen we in Berkel-Enschot. In mijn werkzame leven heb ik diverse management functies vervuld in met name de automotive branche. Toen duidelijk werd dat ik Post-Covid had, ben ik betrokken geraakt bij Postcovid NL. Nu ik niet meer werk vind ik het heel fijn om hiermee bezig te zijn, het geeft me invulling en voldoening. Ik ben blij dat ik ook als bestuurslid een bijdrage mag gaan leveren, en hoop een ondersteunende rol te kunnen bieden aan al het goede werk dat al gedaan wordt.

Bestuurslid Judi Wiepkema

Mijn naam is Judi Wiepkema. Na jarenlang met veel passie als huisarts te hebben gewerkt in een achterstandswijk, heb ik helaas mijn vak moeten opgeven als gevolg van een terugkerend ziektebeeld, sterk lijkend op Long Covid; een PAIS. Een PAIS betekent een Post Acuut Infectieus Syndroom. Naast het werk in de praktijk heb ik veel bestuurservaring opgedaan in de huisartsenzorg en in de wijk. Ik heb aan den lijve ondervonden hoeveel impact zo’n onbekend en ernstig ziektebeeld op iemands leven heeft. Een sterke patiëntenorganisatie zal bijdragen aan een bundeling van krachten om meer grip te krijgen op Long Covid. Daar hoop ik mij in het bestuur voor in te kunnen zetten.

Bestuurslid Kelly Meijers

Mijn naam is Kelly Meijers en ben 36 jaar. Ik woon samen met mijn hond Saar in Alkmaar. Januari 2022 werd ik ziek door Covid en helaas heeft de ziekte mijn lichaam niet verlaten. Afgelopen twee jaar heb ik verschillende behandelingen geprobeerd om beter met mijn nieuwe lichaam om te kunnen gaan. Ik werk samen met bedrijven aan hun nieuwe strategieën, visies, innovaties en de inzet van nieuwe technologieën. Deze kennis wil ik graag inzetten als bestuurslid om zo ons, de patiënten, beter te vertegenwoordigen in een omgeving die constant in beweging is.

Bestuurslid Joost Klappe

Mijn naam is Joost Klappe. Als Long Covid patiënt (sinds Feb 2020) en als mede-oprichter en oud-voorzitter van Long Covid Nederland en lid van Long Covid Europe, officieel partner WHO Europe, heb ik mij de afgelopen jaren intensief ingezet voor Post-Covid patiënten en participatie. Daarbij heb ik de behoefte van patiënten in de politiek, media en (para) medische wereld onder de aandacht gebracht. Vanuit mijn professie heb ik ervaring in management (systemen) en ontwikkeling van de prestaties van organisaties. Ik sta voor samenwerking, een netwerk opbouwen, in onderling gesprek de gezamenlijkheid te zoeken en samen nieuwe wegen te bewandelen, mede de reden om voor deze bestuursfunctie te kiezen.

 

Bestuur PostCovid NL

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid