PostCovid NL vindt het belangrijk dat mensen met Post Covid meedenken bij zorg, onderzoek en beleid. Dit zorgt voor betere aansluiting bij hún behoeften. Zij weten immers als geen ander hoe het is om hiermee te leven.

Daarom is er binnen PostCovid NL een groep mensen met Post Covid die bijdragen levert vanuit hun eigen kennis en ervaringen, de zogenaamde PED-vrijwilligers. Zij doen dit door vanuit PostCovid NL lokaal, regionaal en/of op landelijk niveau de belangen te behartigen van mensen met deze aandoening door inbreng van hun perspectief. En door deel te nemen aan activiteiten zoals o.a. patiëntadviesraden, wetenschappelijke onderzoeken en activiteiten om de zorg te verbeteren. Het doel van de inzet van PED-vrijwilligers is om de kwaliteit van zorg en van het leven van mensen met Post Covid en hun naasten te verhogen.
Deze vrijwilligers maken deel uit van een groep vrijwilligers die ondersteund worden door de adviseur Participatie.

Wat ga je doen? 
Jouw inbreng wordt bij veel verschillende onderdelen gewaardeerd. 
Voorbeelden zijn:

  • Feedback geven op concept-financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek

  • Bijdragen tijdens de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek

  • Deelname aan trajecten om de zorg te verbeteren

  • Houden van presentaties op congressen en andere bijeenkomsten zoals bij gemeenten

  • Inbreng patiëntenperspectief tijdens contacten met bedrijven, verzekeraars, de politiek e.d.

  • Geven van voorlichting aan bv studenten

  • Participeren bij de ontwikkeling van beroepsinhoudelijke richtlijnen van bv artsen en fysiotherapeuten

Wat breng je mee? 
Je bent een ervaringsdeskundige. Dat betekent dat je Post Covid hebt (gehad).
Het betekent ook dat je je ervan bewust bent dat geen enkele patiënt hetzelfde is en dat je ziekte-overstijgend kan denken. We verwachten dat je samen met PostCovid NL kennisneemt van de opgehaalde meningen/ervaringen en behoeften van mensen Post Covid en deze naast je eigen ervaringen de basis laat zijn voor wat je inbrengt en adviseert.

Wat is verder nog belangrijk?
…dat je tijd hebt om vragen voor patiëntenparticipatie op je te nemen. In overleg met PostCovid NL kan je altijd zelf bepalen hoeveel tijd. Het werk is erg flexibel in te vullen.
Dat geldt ook voor de soort activiteit die je wel/niet wil doen.
 …dat je inlevingsvermogen hebt en communicatief en sociaal vaardig bent.
 …dat je in staat bent om bruggen te slaan tussen de dagelijkse praktijk van bv de onderzoeker/ zorgverlener/projectleider en mensen met Post Covid.
 …dat je, afhankelijk van de vraag, je er van bewust bent wanneer je spreekt namens PostCovid NL en dat je daarbij onderscheid kan maken tussen een persoonlijke mening of de opvatting van PostCovid NL.
 …dat je de Engelse taal schriftelijk voldoende beheerst (als je ook feedback wil geven op onderzoek aanvragen).

Wat staat er tegenover?
Het gaat om een vrijwilligersfunctie maar uiteraard worden onkosten altijd vergoed. Je kan relevante trainingen volgen en verder biedt het je de mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven van de voor jou relevante ontwikkelingen.

Op dit moment hebben we even voldoende mensen voor deze functie, maar wil je je graag opgeven of meer informatie? Mail dan naar vragen@postcovidnl.nl

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid