De 15.000 euro regeling gaat open tussen 23 sept en 23 okt.

Wie ervoor in aanmerking wil komen moet zelf de bewijslast aanleveren.


Verslag SO ‘Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten’ https://open.overheid.nl/documenten/70152580-8374-47e3-9d3c-e2b6cfb25c5…

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/…

Je bent nog niet ingelogd. Log in om te kunnen reageren.

Els 11 maanden geleden

Internetconsultatie.

Met deze regeling wordt een specifieke groep zorgmedewerkers eenmalig financieel ondersteund. Zorgmedewerkers die voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen eenmalig een bedrag van € 15.000 per persoon ontvangen. Deze financiële ondersteuning is aanvullend op de bestaande ondersteuningsmaatregelen voor iedereen met post-COVID klachten én op het stelsel van sociale zekerheid voor iedere werknemer die meer dan twee jaar ziek is.

Je kunt tot 3 juli 2023 je suggesties, commentaar, opmerkingen, mening, aanvullingen, etc insturen.

https://www.internetconsultatie.nl/regelingzorgmedewerkerspostcovid/b1?…

Na de internetconsultatie verwerkt het ministerie de reacties (al dan niet) in het wetsvoorstel en vraagt de Raad van State om advies. Vervolgens stuurt de betrokken minister het aangepaste wetsvoorstel, samen met het advies van de Raad van State, naar het parlement.

Route totstandkoming van een wet https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving/hoe-komt-een-wet-tot…

Els 8 maanden geleden

De aanmeldingsprocedure voor de long covid-vergoeding loopt van 25 september tot 23 oktober 12.00 uur via de site van uitvoeringsinstantie DUS-I. Vanaf 12 september is op de website van de FNV in het dossier long covid informatie te vinden over de regeling en hoe je die kunt aanvragen. Zodra aanvullende ondersteuning voor leden beschikbaar is zal die informatie ook daar te vinden zijn.

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2023/09/blij-met-zwaar…

Covidregeling voor zorgpersoneel aangepast: breder en simpeler.
https://www.skipr.nl/nieuws/covidregeling-voor-zorgpersoneel-aangepast-…

DUS-I 
https://www.dus-i.nl/

=====

Op 24 oktober 2023 waren er 884 mensen die een aanvraag deden. Dat is totaal 13,3 miljoen van de beschikbare 30 miljoen van het ministerie VWS als alle aanvragen worden goedgekeurd.

425 mensen met long covid kregen een tegemoetkoming.

=====

Op 30 november 2023 verhoogde de Tweede Kamer de € 15.000 uit deze regeling naar € 24.010.

AstroAmsterdam 2 maanden geleden

Moet je je weer ergens aanmelden voor dit extra subsidie bedrag, het gaat dan om additioneel €9.010 (naast de €15.000).

Els 3 maanden geleden

Op 15 februari 2024 is het amendement extra middelen zorgmedewerkers met LongCovid aangenomen door de Tweede Kamer.

Els 1 maand geleden

Hoe ver zou het zijn met de uitvoering van dit amendement extra middelen zorgmedewerkers met LongCovid?

Els 1 maand geleden

26-4-2024

Regeling zorgmedewerkers is verruimd!

Werkte je in de zorg en ben je (deels) arbeidsongeschikt geraakt door long covid? Dan heb je mogelijk recht op financiële compensatie. De regeling is verruimd.

1. Als je t/m 31 december 2020 besmet bent geraakt, kun je een aanvraag doen. Eerder gold de compensatie alleen voor besmetting t/m juni 2020.
2. Het bedrag is verhoogd van €15.000 naar €24.010. Als je al €15.000 hebt ontvangen, krijg je het extra geld automatisch.

De regeling gaat naar verwachting begin van de zomer 2024 opnieuw open. Als je nog geen aanvraag hebt ingediend, kun je dat t.z.t. alsnog doen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2024/04/26/meer-financiele-ondersteuning-voor-zorgmedewerkers-met-langdurige-post-covid-klachten

De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die:

  • in de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020 tijdens hun werk veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten en/of tijdens hun werk bij die zorgverlening nauw betrokken waren;
  • in deze periode ziek zijn gemeld op het werk;
  • nu langer dan 2 jaar langdurige post-COVID klachten hebben en als gevolg hiervan hun eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid