Onderzoek gepubliceerd op 2 oktober 2020

Meer dan driekwart van de mensen die met corona in het ziekenhuis is opgenomen, heeft drie maanden na het begin van de symptomen abnormale uitkomsten in ingevulde vragenlijsten. Een derde geeft aan in ieder geval matige beperking te ervaren bij de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in het European Respiratory Journal

Doel en resultaten onderzoek 

Het doel van het onderzoek was de impact van corona te beschrijven vanuit het perspectief van de persoon die ziek is (geweest). Daarbij werden ongeveer drie maanden na het begin van de symptomen deze aspecten beoordeeld: kwaliteit van leven, kwetsbaarheid, kortademigheid, stemming en slaap. Dit werd gedaan door middel van door de patiënt ingevulde vragenlijsten. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat mensen die met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen na herstel van de acute fase van deze ziekte nog steeds worstelen met veel beperkingen die verder gaan dan ademhalingsproblemen. Dit benadrukt de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak om deze mensen de meest geschikte zorg aan te bieden. 

Toekomst 

De resultaten zijn relevant voor de langetermijneffecten van corona. In toekomstige studies is een grotere betrokkenheid van de patiënt nodig en een betere integratie van vragenlijsten die door patiënten worden ingevuld. Dit zorgt ervoor dat onderzoeken dan meer patiëntgericht zijn. 

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid