‘Gelukkig komt corona bij kinderen en jongeren minder vaak voor en worden ze er minder ziek van vergeleken met volwassenen.’  Kinderarts bij het Amsterdam UMC Caroline Brackel legt uit dat er een kleine groep kinderen en jongeren is die wel ernstig ziek wordt en/of langdurig klachten houdt (Long Covid). Ze heeft samen met andere kinderartsen op basis van lopende onderzoeken een inschatting gemaakt hoe vaak langdurige coronaklachten bij kinderen voorkomen. Op dit moment komen ze uit op 300 tot 400 kinderen in Nederland die last hebben van langdurige coronaklachten. Op deze pagina lees je meer informatie over corona bij kinderen en jongeren. Deze informatie is afkomstig van het Amsterdam UMC en een interview met kinderarts Caroline Brackel.

Corona bij een onderliggende aandoening of ziekte

Kinderartsen constateren dat kinderen met een onderliggende aandoening en ziekte over het algemeen niet zieker worden door het coronavirus dan door andere virussen. Ook niet als zij voor hun aandoening dagelijks medicijnen gebruiken. Bij een kind of jongere met obesitas verloopt corona mogelijk ernstiger dan bij gezonde kinderen. Met name als er sprake is van een aan obesitas gerelateerde aandoening, zoals type 2 diabetes. 

Brackel legt uit: ‘Voor alle kinderen en jongeren met een onderliggende aandoening of ziekte geldt dat de gebruikelijke behandeling moet worden voortgezet, tenzij jou behandelend (kinder)arts anders adviseert. Bij twijfel is het advies om te overleggen met je behandelend arts.’  

Herstel van corona

Brackel ziet dat de langetermijnklachten van corona bij kinderen en jongeren overeen komen met de klachten bij volwassenen. ‘Vermoeidheid, benauwdheid, concentratieverlies, allemaal klachten die wij ook bij kinderen en jongeren voor zien komen door corona.’ Op dit moment is de behandeling van corona bij kinderen, jongeren en volwassenen hetzelfde. Wel wordt er onderzocht of kinderen een andere behandeling nodig hebben en is er een handreiking voor kinderartsen over corona in ontwikkeling.

Onderzoek naar kinderen en jongeren met corona

Er lopen verschillende onderzoeken naar corona bij kinderen en jongeren. Deze onderzoeken gaan zowel over de acute fase als over langetermijngevolgen van corona. Aan de onderzoeken doen kinderen en jongeren mee die thuis ziek zijn geweest en die in het ziekenhuis hebben gelegen. Lees meer over het onderzoek van kinderarts Caroline Brackel over corona bij kinderen. Definitieve resultaten van de onderzoeken zijn er nog niet, maar op het covidkids dashboard kun je de voorlopige resultaten van het onderzoek van Caroline Brackel volgen. 

Handreikingen en ondersteuning

In februari 2022 is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een handreiking gepubliceerd voor diagnostiek en behandeling van kinderen met Long (langdurige) Covid. Bekijk de handreiking op nvk.nl.

Netwerk Ziezon richt zich op ondersteuning van zieke kinderen in het onderwijs. Zij hebben mensen die onderwijsondersteuning bieden aan zieke leerlingen. Meer informatie hierover vindt je hier. In februari 2022 is door Netwerk Ziezon een brochure gepubliceerd met informatie voor leraren over Long Covid en adviezen met betrekking tot onderwijs aan leerlingen die hiermee kampen. Bekijk de brochure hier.

Stichting Zorgeloos naar school geeft op haar website praktische tips om maatwerk op school mogelijk te maken voor leerlingen en studenten met een chronische ziekte. Ook maken zij zich hard voor onderwijs op afstand voor leerlingen/studenten die maar weinig uren naar school/de opleiding kunnen.

Op de website lesopafstand.nl staat informatie over het organiseren van onderwijs op afstand. Deze website is vooral bedoeld voor schoolleiders en leraren.

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.

De organisatie Ouders & Onderwijs is voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.

 

Het interview met Caroline Brackel vond plaats op 14-6-2021.

Wil je meer lezen over onderzoek naar Long (Langdurige) Covid klachten bij kinderen? Lees over dit onderzoek.

Wil je in gesprek met andere kinderen en jongeren met Long Covid? Dat kan, help elkaar en deel ervaringen en tips via ‘In gesprek’ of via verschillende Facebookgroepen

Help jij ons?

Doneer via tikkie

Gezichten achter Long Covid