Ben je student en heb je Post-Covid? Dan loop je mogelijk studievertraging op en heb je misschien geen mogelijkheid meer voor je bijbaan. En dit heeft allemaal financiële gevolgen. Er zijn verschillende fondsen waar je mogelijk een bijdrage uit kan krijgen of toeslagen waar je mogelijk recht op hebt.

Profileringsfonds 

Studenten van het hoger onderwijs die door bijzondere omstandigheden zoals ziekte studievertraging oplopen, kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Iedere hogeschool of universiteit heeft hiervoor een profileringsfonds. Op de website van je hogeschool of universiteit kan je informatie vinden over dit fonds en ook de studentendecaan kan je hierover informeren. 

MBO-studentenfonds 

MBO-studenten die door bijzondere omstandigheden zoals ziekte studievertraging oplopen, kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Iedere MBO-school heeft hiervoor een MBO-studentenfonds. De voorwaarden worden door de MBO-school zelf bepaalt. Op de website van je school kan je hier meer informatie over vinden.  

Voorziening prestatiebeurs 

Studenten met een prestatiebeurs die door een chronische ziekte niet op tijd kunnen afstuderen of  helemaal moeten stoppen met de studie hebben mogelijk recht op een voorziening prestatiebeurs. Dit kan bijvoorbeeld een verlenging van de diplomatermijn zijn. Je kan voor de mogelijkheden contact opnemen met je studentendecaan of studentenbegeleider.  

Studietoeslag 

Studenten die door een chronische aandoening niet kunnen bijverdienen kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen van de gemeente waarin ze wonen. Op de website van je gemeente kan je hier meer over lezen. 

Participatiewet 

Studenten die tijdens hun stageperiode besmet zijn geraakt met het coronavirus en vervolgens langdurig uitvallen met Post-Covid kunnen aanspraak maken op de Participatiewet. Onder de voorwaarden van de Participatiewet kunnen zij een bijstandsuitkering krijgen. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid