Publicatie verschenen op 20 januari 2023 in BMC Infectious Diseases

Er zijn voor Post-Covid nog weinig effectieve behandelingen. Er worden verschillende behandelingen uitgeprobeerd door patiënten. Naar hyperbare zuurstoftherapie wordt onderzoek gedaan. Lees hier de resultaten van een eerder verschenen onderzoek. Maar is deze behandeling veilig voor patiënten met Post-Covid?

Opzet onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in Zweden onder mensen met Post-Covid. De ene helft van de deelnemers kreeg hyperbare zuurstoftherapie en de andere helft een nep behandeling (de deelnemers kunnen het verschil zelf niet merken). Dit is de beste manier om het effect van een behandeling te onderzoeken. De behandeling bestond uit maximaal 10 sessies hyperbare zuurstoftherapie van 90 minuten in 6 weken tijd. Het onderzoek loopt nog en dit artikel gaat dan ook niet over het effect van de behandeling. Maar van de eerste 20 deelnemers zijn de bijwerkingen bijgehouden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen milde bijwerkingen en serieuze bijwerkingen.

Resultaten

Er werden 31 bijwerkingen gemeld en 60% van de deelnemers had minimaal één bijwerking. De meeste bijwerkingen waren mild. Hoesten en pijn of een vervelend gevoel op de borst werden het meest gemeld. In 20 van deze bijwerkingen was er een mogelijke relatie met de behandeling. Alle gemelde bijwerkingen zijn weer overgegaan. Er is hierbij niet aangegeven hoe lang de bijwerkingen hebben geduurd.

Er werd geen enkele serieuze bijwerking gemeld.

Conclusie

Er werden meer bijwerkingen gemeld dan werd verwacht, maar deze waren niet ernstig en gingen weer over. Omdat er geen serieuze bijwerkingen werden gemeld, constateren de onderzoekers dat hyperbare zuurstoftherapie een gunstig veiligheidsprofiel lijkt te hebben.

 

Lees ook wat C-support zegt over hyperbare zuurstoftherapie.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid