Publicatie verschenen op 16 februari 2023 op de website van de WHO

In oktober 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een officiële klinische definitie vrijgegeven voor Post-Covid. Deze aandoening wordt door de WHO ‘Post-Covid-19’ genoemd. De WHO heeft nu ook specifiek voor kinderen en adolescenten een definitie gemaakt, omdat Covid-19 hen anders beïnvloedt. Voor deze definitie is gebruik gemaakt van wetenschappelijke gegevens en de mening van deskundigen. Deze deskundigen waren patiënten, onderzoekers, artsen en personeel van de WHO.

De volledige definitie luidt:

Post-COVID-19 bij kinderen en adolescenten komt voor bij personen met een voorgeschiedenis van bevestigde of waarschijnlijke SARS-CoV-2-infectie, waarbij ze symptomen ervaren die ten minste 2 maanden aanhouden en aanvankelijk optraden binnen 3 maanden na acute COVID-19. Huidig ​​bewijs suggereert dat symptomen die vaker worden gemeld bij kinderen en adolescenten met post-COVID-19 in vergelijking met controles vermoeidheid, veranderde geur (anosmie) en angst zijn. Andere symptomen zijn ook gemeld. Symptomen hebben over het algemeen invloed op het dagelijks functioneren, zoals veranderingen in eetpatroon, fysieke activiteit, gedrag, schoolprestaties, sociale functies (interacties met vrienden, leeftijdsgenoten, familie) en mijlpalen in de ontwikkeling. Symptomen kunnen nieuw ontstaan ​​na een eerste herstel van een acute COVID-19-episode of aanhouden na de eerste ziekte. Ze kunnen ook fluctueren of terugvallen in de loop van de tijd. Onderzoek kan aanvullende diagnoses aan het licht brengen, maar dit sluit de diagnose van een post-COVID-19-aandoening niet uit.

Waarom is een definitie zo belangrijk?

In de wetenschappelijke wereld is het erg belangrijk om onderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken. Dan kun je betrouwbaardere uitspraken doen en conclusies trekken dan op basis van bijvoorbeeld maar één studie. In het geval van Post-Covid zijn er wel steeds meer studies gedaan, maar vaak zijn ze nog niet met elkaar vergeleken. Op basis van de conclusies van één studie kan je bijvoorbeeld moeilijk een behandeling vaststellen die ook écht bewezen effect heeft.

Het is nu nog lastig om wetenschappelijke onderzoeken naar Post-Covid goed met elkaar te kunnen vergelijken. Dat komt onder andere door de onduidelijkheid over de definitie van Post-Covid. Wat meet/onderzoek je nu eigenlijk precies als je het hebt over Post-Covid? Bijvoorbeeld welke klachten betrek je wel/niet in je onderzoek en vanaf hoeveel maanden na de acute infectie ga je meten?

Deze nieuwe definitie zal ervoor zorgen dat het onderzoek gericht is op elementen van Post-Covid die het belangrijkste zijn voor patiënten. Ook helpt het onderzoekers om studies over vóórkomen, ziekteverloop en uitkomsten betrouwbaar te vergelijken en te evalueren. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de werkelijke impact van Post-Covid.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid