Publicatie verschenen op 4 oktober 2022 in MedRxiv (Op 20 oktober 2023 is de officiele publicatie verschenen in JMIR Public Health and Surveillance)

Mensen met aanhoudende klachten na een corona-infectie kunnen voor hun herstel gebruik maken van de paramedische herstelzorg. Er wordt onderzoek gedaan naar het effect en de kosten van deze herstelzorg. Meer over het doel en de opzet van dit onderzoek staat in dit artikel.  Deze resultaten zijn in oktober 2022 gepubliceerd als een pre-print (dit betekent dat het nog niet door onafhankelijke collega onderzoekers is beoordeeld) en in oktober 2023 is de officiële publicatie verschenen (zie de link bovenaan dit artikel).

Opzet onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek zijn Nederlandse volwassenen die gebruik hebben gemaakt van de paramedische herstelzorg (diëtist, oefentherapeut, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist). Deze deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld bij het begin van het onderzoek en vervolgens na 3, 6, 9 en 12 maanden. Er is hierbij gekeken naar de onderwerpen kwaliteit van leven, vermoeidheid, lichamelijk functioneren, deelname aan het dagelijks leven en psychosociaal welzijn. Het huidige artikel gaat over de resultaten van de eerste 6 maanden. Later volgen de resultaten over de periode van 12 maanden. De werving van deelnemers was in de periode april-juni 2021.

Resultaten

Het onderzoek gebruikt gegevens van 1.451 deelnemers. Na 6 maanden waren de meeste mensen vooruitgegaan in deelname aan het dagelijks leven en in kwaliteit van leven. De vermoeidheid nam af en het lichamelijk functioneren en psychosociaal welzijn namen toe. Maar ondanks deze verbeteringen, ervaarden veel mensen nog steeds beperkingen in hun dagelijks leven. Zo had 80% van de deelnemers na 6 maanden nog steeds last van extreme vermoeidheid. Voor alle onderwerpen werd de grootste verbetering gezien in de eerste 3 maanden.

Conclusie

De meeste mensen die gebruik hebben gemaakt van de paramedische herstelzorg gaan vooruit in hun herstel, maar ervaren na 6 maanden nog steeds veel beperkingen in hun dagelijkse activiteiten.

Beperkingen van het onderzoek

Alle deelnemers van het onderzoek hebben behandeling gehad van één of meerdere behandelaars. Het is niet bekend hoe mensen herstellen van Long Covid zónder behandeling en wat dus precies het effect van de behandeling is geweest.

 

Alle resultaten van het onderzoek naar de paramedische herstelzorg:

Paramedische herstelzorg: ervaringen van patiënten en behandelaars

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid