Met de regeling paramedische herstelzorg kunnen mensen met langdurige coronaklachten (Long Covid) maximaal 6 maanden gebruik maken van paramedische zorg binnen het basispakket. Dit is een tijdelijke regeling die loopt tot uiterlijk 1 januari 2025. In 2024 zal het Zorginstituut Nederland aangeven of deze zorg vast in het basispakket moet komen of niet. Als het Zorginstituut een negatief advies uitbrengt, dan stopt de tijdelijke regeling direct, ook voor mensen die al in behandeling zijn. Als het Zorginstituut een positief advies uitbrengt, dan wordt de zorg definitief vergoed. Of het advies positief of negatief wordt, hangt af van of de zorg echt werkt. Wanneer in 2024 het Zorginstituut dit advies geeft is nog niet bekend.

Wat houdt de herstelzorg in?

De herstelzorg kan bestaan uit:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal tien behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van Long Covid, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na Long Covid, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum

Er is geen overheveling mogelijk van de aanspraak van de ene paramedische discipline naar een van de andere paramedische disciplines. Je kunt dus niet uren ergotherapie “inzetten” als je fysiotherapie tekort komt.

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige dat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2022/2023. De regeling zou op 1 augustus 2022 aflopen, maar het kabinet heeft in april 2022 besloten om de regeling met nog een jaar te verlengen. In juli 2023 is opnieuw besloten de regeling te verlengen. Mensen met klachten na corona kunnen tot 1 januari 2024 gebruik maken van de regeling. 

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle mensen met langdurige klachten na een Covid-infectie die op een reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ziek zijn geweest komen in aanmerking voor dekking vanuit de basisverzekering. Voor mensen die op de IC opgenomen zijn geweest is er indien nodig ook een revalidatietraject (in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd revalidatiecentrum) mogelijk. Dit wordt ook wordt gedekt door de basisverzekering. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. 

Voor alle situaties hierboven is het nodig

  • dat je een verwijzing of verklaring van de (huis-)arts moet hebben voor vergoeding van deze zorg.
  • dat je bereid bent mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona. Meer informatie hierover vind je in de informatiebrief van het Zorginstituut Nederland

Verwijstermijn

Mensen met langdurige klachten na corona kunnen maximaal zes maanden lang gebruikmaken van paramedische herstelzorg.  

Sinds 1 juli 2021 geldt een verwijstermijn van zes maanden ná de acute ziektefase. De behandeling moet vervolgens binnen 1 maand na de verwijzing starten. 

Tweede behandeltermijn Long Covid

Een tweede behandeltermijn van langdurige klachten na corona kan eventueel toegewezen worden op verwijzing van een medisch specialist of huisarts. De tweede behandeltermijn moet aansluiten op eerste termijn, de tussenliggende periode mag maximaal 4 maanden zijn.

Meer informatie

Lees meer over deze regeling op de website van het Zorginstituut. En kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie over deze regeling. 

Wil je advies over herstelzorg of wil je een probleem doorgeven, meld je dan aan bij C-support.

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid