C- support gaf op 9 maart 2023 een webinar over medische ontwikkelingen en onderzoek. De tafelgasten gingen in op de oorzaken van Long Covid, mogelijke behandelingen en wat er nodig is deze te realiseren. Een deskundig en hoopvol gesprek over de laatste stand van zaken.

C-Support is de organisatie die in opdracht van VWS mensen met langdurige coronaklachten en zorgverleners adviseert en ondersteunt

❯ Het webinar kun je hier terugkijken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid