Onderstaande onderzoeken bieden informatie over aanhoudende klachten na een coronabesmetting bij kinderen.

Lopende studies naar (langdurige) coronaklachten bij kinderen

Update december 2022

Kinderartsen uit heel Nederland doen samen onderzoek naar coronaklachten bij kinderen en bundelen dit op de website covidkids.nl.

Meer informatie specifiek over onderzoeken naar langdurige coronaklachten bij kinderen vind je op deze webpagina. Daar tref je ook de mailadressen voor meer informatie. Wil je meer weten over de PoCoCoChi studie? Bezoek dan hun speciale aanmeldwebsite

Nog steeds onbekend hoeveel kinderen Long Covid hebben 

Publicaties verschenen in februari, september en november 2022 

Voor volwassenen is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel mensen nu Long Covid hebben, maar er zijn wel schattingen die een goed beeld geven. Lees een eerder artikel hierover. Maar is dat ook zo voor kinderen met Long Covid? Hoeveel kinderen met Long Covid zijn er nu eigenlijk? 

In februari 2022 is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een handreiking gepubliceerd voor diagnostiek en behandeling van kinderen met Long (langdurige) Covid. De conclusie die ze trekken is dat er op dat moment nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing is om goed in te kunnen schatten hoeveel kinderen in Nederland Long Covid hebben. 

In september 2022 is er een systematische review gepubliceerd over het vóórkomen van Long Covid bij kinderen. Een systematische review is een samenvatting van al het onderzoek dat al over een specifiek onderwerp is gedaan en geeft daarmee een zo compleet mogelijk beeld van het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Uit deze systematische review blijkt dat de onderzoeken naar het vóórkomen van Long Covid bij kinderen vaak van lage kwaliteit zijn en dat ze moeilijk te vergelijken zijn omdat ze allemaal een andere definitie van Long Covid gebruiken (de studies verschillen dus vanaf wanneer ze na het doormaken van de acute infectie meten en ook welke klachten ze wel/niet meetellen). Dit kan je ook goed zien in de cijfers: het vóórkomen van Long Covid varieerde 1,6% tot 70% in de gebruikte onderzoeken. Er kan dan ook (nog) geen conclusie worden getrokken over hoe vaak Long Covid nu voorkomt bij kinderen.  

Een recent Italiaans onderzoek (november 2022) geeft nog wel enig inzicht. Zij hebben 679 kinderen die een Covid-infectie hebben gehad een jaar lang gevolgd en hieruit blijkt dat 4% van deze kinderen na 1-5 maanden slecht hersteld was. Dit percentage nam af tot 1,3% na 6-9 maanden en 0,7% na 12 maanden. Bij ander onderzoek naar hoe vaak Long Covid voorkomt wordt meestal gekeken naar hoeveel mensen bepaalde symptomen hebben. Dít onderzoek geeft informatie over hoeveel kinderen slecht hersteld zijn en zegt dus niets over symptomen. Dat maakt deze resultaten lastiger te vergelijken met andere onderzoeken. 

Uit Brits onderzoek blijkt dat in november 2022 78.000 Britse kinderen van 2-16 jaar langer dan 3 maanden Long Covid klachten ervaren na een Covid-infectie. Dit is 0,35% van de 2-11 jarigen en 1,3% van de 12-16 jarigen. 

Helaas is er dus nog steeds onvoldoende informatie over hoeveel kinderen Long Covid hebben. Er wordt hier nog steeds onderzoek naar gedaan en we hopen dan ook dat hier binnenkort meer duidelijkheid over komt. 

Een kwart van de in het ziekenhuis opgenomen kinderen vanwege een Covid-19 infectie, heeft 8 maanden na ontslag nog één aanhoudende klacht

Gepubliceerd juli 2021

Een kwart van de kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege een corona-infectie, heeft 8 maanden na ontslag nog één aanhoudende klacht. En bijna een tiende van die kinderen heeft dan nog méér dan één klacht. Dit blijkt uit een studie met een tot dan toe grootste steekproefomvang, gepubliceerd in het European Respiratory Journal.

Deze studie was gericht op het achterhalen van eventuele lange termijn symptomen bij kinderen die eerder in het ziekenhuis waren opgenomen met corona en bijbehorende risicofactoren.

Daarvoor zijn ouders van 518 kinderen tot en met 18 jaar oud, ongeveer 8 maanden na ontslag van hun kind geïnterviewd. De kinderen waren opgenomen in het ‘speciale corona-ziekenhuis’ in Moskou tussen 2 april 2020 en 26 augustus 2020. Kinderen die de ziekte thuis doormaakten zijn niet meegenomen in deze studie.

Bevindingen

Alhoewel de symptomen die aanwezig waren bij ontslag afnamen in de loop van de tijd, meldden ouders op het moment van het vervolggesprek dat 24,7% van de kinderen nog last hadden van ten minste één aanhoudend symptoom. De meest voorkomende waren: vermoeidheid 10,6%, slapeloosheid 5,19%, verstoorde geur 4,7% en hoofdpijn 3,5%. En 8,4% van de deelnemers ervoer meer dan één aanhoudend symptoom.

Risicofactoren

Ook is gekeken naar risicofactoren om aanhoudende symptomen te krijgen. Vooral de iets oudere kinderen (6-18 jaar) en kinderen met een voorgeschiedenis van allergische aandoeningen bleken meer risico te lopen.

Ook bij kinderen kan een Covid-19 infectie langdurige klachten met veel impact veroorzaken

Gemeld op website van het RIVM op 29 november 2021

De  impact van een coronabesmetting op kinderen kan groot zijn. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een studie van het RIVM. 

Alhoewel de opzet van dit onderzoek niet te vergelijken is met bovenstaand onderzoek wijzen ook de eerste resultaten van dít onderzoek uit dat kinderen tot en met 17 jaar langdurige klachten kunnen overhouden na een coronabesmetting.  De groep deelnemende kinderen bestaat zowel uit kinderen die waren opgenomen in het ziekenhuis, als kinderen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. De melding van het RIVM zegt niets over de verdeling tussen wel en niet opgenomen kinderen en tussen een eventuele relatie met wel/niet langdurige klachten.

Veel impact

Uit de eerste resultaten komt naar voren dat ook voor kinderen tot en met 17 jaar de impact groot kan zijn. Zo bezocht 44% van de kinderen met langdurige klachten een zorgverlener zoals huisarts, fysiotherapeut of kinderarts. En meer dan de helft van de kinderen die langdurige gezondheidsklachten had gingen niet (8%) of minder (43%) naar school.

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Help jij ons?

Doneer via tikkie

Gezichten achter Long Covid