De zorg en informatievoorziening tijdens en na een corona infectie kan beter volgens een groep coronapatiënten. Dat blijkt uit onderzoek van kennis- en behandelcentrum Ciro, Longfonds en de Universiteiten Maastricht en Hasselt. Het onderzoek is gepubliceerd in Journal of Patient Experience, een gerenommeerd peer-reviewed tijdschrift.

Behoefte aan informatie, gehoord worden en goede nazorg

De resultaten laten zien dat één derde van de onderzoeksgroep tevreden of zeer tevreden was met de beschikbare informatie. Twee derde gaf aan ontevreden of zeer ontevreden te zijn. Zij hadden met name behoefte aan duidelijke informatie over onderwerpen als herstel, ziektebeloop bij milde langdurige klachten, onderzoek en mogelijkheden voor nazorg. Over de zorg tijdens en na een corona infectie was ook één derde tevreden of zeer tevreden en twee derde ontevreden of zeer ontevreden. Ze voelden zich bijvoorbeeld niet gehoord of serieus genomen of kregen geen (na)zorg.  

Zorgverleners kunnen de resultaten van het onderzoek goed gebruiken om de zorg en informatie voor coronapatiënten te verbeteren. Daarnaast bevestigt de studie de waarde van en vraag naar online platforms met betrouwbare informatie en erkenning voor coronapatiënten met milde klachten.  

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die werd verspreid via de Facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’, een vergelijkbare Vlaamse Facebookgroep en via coronalongplein.nl. 2113 patiënten vulden de vragenlijst in juni 2020 in.

De onderzoeksgroep

De groep deelnemers aan het onderzoek is niet representatief is voor alle mensen die corona hebben gehad. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat er een grote groep coronapatiënten bestaat die langdurige klachten heeft, maar zich niet gehoord voelt en meer behoefte heeft aan informatie en zorg tijdens en na corona.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan het wetenschappelijke artikel.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid