In de eerste drie maanden na besmetting met het coronavirus bewegen de meeste mensen minder. Na zes maanden bewegen mensen meer dan na drie maanden, maar nog steeds minder dan voor besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit een online vragenlijst van Longfonds, kennis- en behandelcentrum Ciro en Universiteiten Maastricht en Hasselt onder 239 mensen met langdurige klachten na corona, wat gepubliceerd is in international Journal of Environmental Research and Public Health.

Minder wandelen tijdens het herstel van corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Een activiteit die wordt beschouwd als matig intensief bewegen is wandelen. Daarom werd de deelnemers gevraagd hoeveel minuten ze wandelden per week. Daarna werden de deelnemers ingedeeld in een groep met een gemiddelde wandeltijd van minder dan 150 minuten per week of in de groep van 150 min of meer per week.

Ongeveer 41% van de deelnemers rapporteerde meer dan 150 minuten te wandelen voor ze corona kregen. Drie maanden na besmetting lag dit nog maar op 17%, en zes maanden na besmetting was dit 28%. Slechts 9% van de deelnemers gaf aan altijd meer van 150 minuten te hebben gelopen.

Oftewel, er was een afname van de wandeltijd ongeveer drie maanden na de infectie en gedeeltelijk herstel van de wandeltijd zes maanden na het ontdekken van de infectie.

Minder sportactiviteiten in de vrije tijd

Drie maanden na besmetting meldden deelnemers dat ze minder activiteiten uitvoerden in vergelijking met de periode voordat ze corona kregen. Bijna 44% van de deelnemers was niet in staat om fysiek actief te zijn of om te sporten of andere activiteiten uit te kunnen voeren als gevolg van corona. In de periode van drie tot zes maanden na besmetting werd het aantal deelnemers dat niet in staat was fysiek actief te zijn minder (van 44% naar 12%), en het aandeel deelnemers dat aangaf te kunnen wandelen, buiten of binnen te fietsen, mee te doen aan (fysio)fitness of beweeggroepen en hardlopen aanzienlijk was toegenomen.  

Het onderzoek

Dit is de eerste grote studie waarin de fysieke activiteit bij mensen met langdurige coronaklachten over zes maanden werd gevolgd. Aan het begin van de coronapandemie, lag de primaire focus op de behandeling van patiënten met de meest levensbedreigende symptomen. Mensen zonder opname op de intensive care afdeling kregen in deze hectische tijden begrijpelijkerwijs geen prioriteit en werden daarom niet intensief gevolgd of begeleid in hun herstel. Tot op de dag van vandaag ervaart een deel van deze mensen die herstellen van corona nog steeds een mindere kwaliteit van leven en meer afhankelijkheid van de mensen om hen heen.

Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst die werd verspreid via de Facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’, een vergelijkbare Vlaamse Facebookgroep en via coronalongplein.nl (overgegaan in coronaplein.nu). 239 patiënten vulden de vragenlijst 3 en 6 maanden na het begin van de symptomen in.

De onderzoeksgroep

De groep deelnemers aan het onderzoek is niet representatief voor alle mensen die corona hebben gehad. Als gevolg van het hogere percentage vrouwen dat deel uitmaakt van online ondersteuningsgroepen, is deze groep ook oververtegenwoordigd in dit onderzoek. Wel laat het onderzoek zien dat langdurige coronaklachten een impact hebben fysieke activiteit bij een grote groep mensen.

Heb je zelf langdurige coronaklachten?

Meer informatie over herstel na corona kan je vinden op onze pagina herstel na corona.

Voor hulp en vragen bij langdurige coronaklachten wordt aanbevolen contact op te nemen met uw huisarts. Een op maat gemaakt behandelplan is gewenst voor patiënten met langdurige coronaklachten.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid