criteria

We horen veel over de gespecialiseerde poliklinieken in het nieuws de laatste dagen. Artikelen waarin gemeenten bijvoorbeeld aangeven dat er bij hén een poli moet komen. Of over zorgaanbieders die de noodzaak zien en graag per direct willen starten. We zijn als patiëntenorganisaties heel blij met deze belangstelling en het gevoel van urgentie dat hieruit spreekt. 

We worden regelmatig benaderd met de vraag of wij vinden dat zorgaanbieder X, Y of Z daartoe subsidie zou moeten krijgen. Hier zijn wij heel duidelijk over: Het is niet aan ons als patiëntenorganisaties/-groepen om te bepalen wie deze zorg zou moeten bieden of daar een voorkeur voor uit te spreken. Waar we ons wél stevig over uitspreken is aan welke eisen en voorwaarden deze zorg moet voldoen. Het moet gaan om medisch-specialistische zorg waarbij vanuit verschillende relevante medisch specialismen (zoals de cardioloog, longarts, neuroloog, internist, immunoloog) gekeken wordt. Daarnaast benadrukken we ook dat deze gespecialiseerde poli’s een goede geografische spreiding moeten hebben. En dat deze poli’s uniforme zorg bieden, zodat elke patiënt erop kan vertrouwen de best mogelijke, specialistische zorg te krijgen op basis van de meest recente (wetenschappelijk) kennis uit binnen en buitenland. Het is ook cruciaal dat de poli’s zelf klinische expertise ontwikkelen, dus áltijd gekoppeld aan gedegen onderzoek en behandelevaluatie. Tot slot pleiten we ervoor dat patiëntenparticipatie een fundament vormt binnen elk van deze poli’s.

Deze en andere voorwaarden staan beschreven in het position paper opgesteld door de gezamenlijke patiëntvertegenwoordigers. Je vindt het document hier. Momenteel werken wij aan een beoordelingskader op basis van dit position paper. De voorwaarden zijn voor ons uitgangspunt in de gesprekken die gevoerd worden over de invulling van de gespecialiseerde poliklinieken. Zodat de keuze voor zorgaanbieders straks gemaakt kan worden mede op basis van de behoefte van de belangrijkste partij: De patiënt. 

Lees hier meer over het proces om te komen tot gespecialiseerde poliklinieken.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid