patient aan tafel

December 2022

Eén van de speerpunten van PostCovid NL is belangenbehartiging. Als er keuzes gemaakt worden dan vinden wij, dat naast zorgorganisaties en onderzoeksinstituten ook patiënten aan tafel horen te zitten.  Hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt, het gebeurde amper. Maar afgelopen half jaar hebben we wel een aantal stappen in de goede richting kunnen zetten.  

Door onder meer onze inspanningen staat Post-Covid meer op het netvlies van politici. Zo heeft Attje Kuiken, fractieleider van de PvdA onlangs vragen gesteld aan minister Kuipers Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderen met Long Covid. Bijvoorbeeld wat de minister kan doen voor de ouders van kinderen met Post-Covid. We zijn benieuwd naar de antwoorden die binnenkort volgen.  

Ondertussen gaan wij politici benaderen in verband met het grote Kamerdebat over corona op 15 december. In dit verband pleiten wij voor de oprichting van een Post Covid expertisecentrum, voor meer biomedisch onderzoek en het bevorderen en financieren van meer lotgenotencontact.  

Lees in onderstaand overzicht de artikelen die wij afgelopen periode hebben geschreven over onze belangenbehartiging 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid