Gisteren -28 september- is er door de Tweede Kamer gesproken over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In ons nieuwsbericht van 28 september hebben we onze standpunten gedeeld. Tijdens het debat bleek dat er te weinig daadkracht is in de aanpak van Post-Covid. Daarmee worden mensen met Long Covid te weinig serieus genomen. Daarover zijn wij zeer teleurgesteld. 

In het debat zegt minister Kuipers dat er met patiënten gesproken wordt. Tot nu toe is het inhoudelijke gesprek mét patiënten over wat zij nodig hebben nog niet gevoerd.  PostCovid NL doet er alles aan om dat gesprek tot stand te brengen. Hieronder vatten we verder samen wat er over onze standpunten en Long Covid gezegd is. 

Biomedisch onderzoek 

Er is meer biomedisch onderzoek nodig naar oorzaken en behandelingen.  Deze behoefte wordt breed gevoeld onder patiënten en is door diverse kamerleden benadrukt. Hierover zegt de Minister dat hij de wens hiervoor gaat doorgeven aan ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert onderzoek naar Long Covid. Wij vinden dat de minister meer sturing moet geven aan de prioritering in onderzoek. 

Kinderen 

PostCovid NL vindt dat kinderen met Long Covid zich moeten blijven ontwikkelen, blijven leren en spelen. Dat onderwerp is niet aan bod gekomen. Ook de vraag hoe we beter zicht krijgen op de groep kinderen met Long Covid is onbeantwoord. Kinderen met Long Covid en hun gezinnen hebben er recht op dat er specifiek naar hen gekeken wordt. De impact van Long Covid op kinderen is niet te overzien. We blijven ons hiervoor inzetten. 

Registratie 

Aan de orde kwam ook het belang van een goede registratie van mensen met Long Covid. De strekking was ‘als we geen aantallen hebben, kunnen we ook geen beleid maken’. Dat onderschrijven wij en is al meerdere malen door ons ingebracht, onder andere tijdens een Rondetafel bijeenkomst in maart van dit jaar.  

Geld voor zorgmedewerkers met Long Covid 

Er ging veel aandacht in het debat naar de zorgmedewerkers met Long Covid vanuit de eerste golf. Het kabinet wil hen een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van 15.000 euro geven. Een adviesaanvraag ligt nu bij de RvS om te onderzoeken of deze tegemoetkoming juridisch houdbaar is en of deze ongewenste precedentwerking zou kunnen hebben. De vakbonden CNV en FNV werken samen met werkgevers in de zorg aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor medewerkers met Long Covid. Gezamenlijk stappen zij naar de rechter om medewerkers met Long Covid zo goed mogelijk bij te staan na het risico dat zij op het werk gelopen hebben.  

PostCovid NL strijdt door 

We blijven ons hard maken voor erkenning en herkenning van mensen met Long Covid. En zullen deze onderwerpen onder de aandacht blijven brengen in Kamerdebatten en gesprekken met de politiek. 

Help jij ons?

Doneer via tikkie

Gezichten achter Long Covid