Goedgekeurd

Vandaag laat ZonMw weten dat de financieringsaanvraag voor het Post-COVID Netwerk Nederland is goedgekeurd. De Patiëntenorganisatie PostCovid NL heeft samen met ervaringsdeskundigen en de patiëntgroepen Long Covid Nederland en Kinderen Long Covid meegeschreven aan deze financieringsaanvraag en we zijn erg blij dat deze is goedgekeurd. Het betekent dat we de eerste stappen kunnen gaan zetten naar een goed kennis- en expertisenetwerk voor mensen met Post-Covid. Met daarbij speciale aandacht voor kinderen met Long Covid en mensen met ernstige klachten.

PostCovid NL en de andere patiëntgroepen zorgen er niet alleen voor dat mensen met Long Covid mee hebben kunnen denken bij deze aanvraag maar ook bij de uitvoer van dit project. We zitten midden in de selectieprocedure voor ervaringsdeskundigen die gaan deelnemen aan de stuurgroepen van alle deelprojecten van dit kennis- en expertisenetwerk. Ook werken wij aan een, voor mensen met Post-Covid aangepaste training zodat zij goed de stem van de patiënt in kunnen brengen. Ook onderzoekers zelf nemen deel aan deze training, zodat ook zij leren de stem van de patient echt te horen. Op dit moment hebben voldoende ervaringsdeskundigen zich hiervoor aangemeld.  

Wat is het Post-COVID Netwerk Nederland? 

Post-COVID Netwerk Nederland brengt zorgprofessionals, patiënten, wetenschappers en maatschappelijke partners uit verschillende centra en organisaties samen om een duurzame infrastructuur voor post-COVID-onderzoek op te zetten. Dit bevordert de snelle overdracht van kennis naar de zorgpraktijk, waardoor het netwerk een belangrijke rol kan spelen bij het ontwikkelen van effectieve behandelingen en het verbeteren van de zorg voor mensen met Long Covid.  

Post-COVID Netwerk Nederland is een open netwerk van kennis en expertise op het gebied van post-COVID in Nederland. Relevante partijen kunnen in de toekomst aansluiten bij het netwerk. 

Programma ZonMw 

Afgelopen zomer heeft oud-minister Kuipers van VWS laten weten 32 miljoen te gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar Post Covid. Voor de besteding van dat geld heeft organisatie ZonMw, in opdracht van VWS, een driejarig programma opgesteld. Dit programma heeft tot doel achter de oorzaak van Post-Covid te komen en te ontdekken hoe Post Covid gediagnosticeerd en behandeld kan worden. De eerste stap is nu gezet: er is geld toegezegd en er ligt een plan voor de opzet van het Post-COVID Netwerk Nederland. Daarna volgen onderzoeken naar mogelijke oorzaken en behandelingen. De eerste onderzoekscall hiervoor staat sinds vandaag ook open. De start van het programma staat gepland voor maart 2024. 

Wil je meer weten? Lees dan: 

Nieuwsbericht van ZonMw: Onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID van start & nieuwe post-COVID subsidierondes | ZonMw

Het ZonMw-programma: Post-COVID: onderzoeksprogramma, kennisinfrastructuur en expertisenetwerk (zonmw.nl) 

En ons bericht over het ZonMw-programma: Meerjarig onderzoeksprogramma ZonMw | PostCovid NL 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid