FNV Zorg & Welzijn heeft samen met de werkgevers en andere vakbonden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) voor het eerst een akkoord gesloten met zorgverzekeraar Loyalis, dat medewerkers beschermt voor financiële risico’s na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Eén van de afspraken betreft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering die met terugwerkende kracht ingaat vanaf maart 2020. Dat betekent ook dat alle VVT-medewerkers (dus ook receptionisten bijvoorbeeld) met Post-Covid vanaf het derde ziektejaar een aanvulling tot minimaal 70 procent van hun laatstverdiende loon zullen ontvangen tot aan hun AOW-leeftijd. Het is hiermee de eerste collectieve financiële regeling voor mensen met Post-Covid in de zorg.  

Bert de Haas, FNV-onderhandelaar voor de cao VVT zegt daarover op de website van FNV: ‘De FNV strijdt al 2.5 jaar voor een tegemoetkomingsregeling vanuit de overheid voor zorgmedewerkers die op het werk besmet zijn geraakt met COVID-19 en als gevolg daarvan langdurig ziek zijn. Waar de politiek nog niet verder is gekomen dan applaus, tonen de werkgevers in de VVT met dit akkoord wel een gevoel van erkenning en empathie voor de frontstrijders. Laat dit een goed voorbeeld zijn voor andere werkgevers in de zorg.’   

Stijgende kosten en dalende inkomsten 
Met name vanuit de verpleeghuizen heeft de FNV veel meldingen ontvangen van medewerkers die vaak onbeschermd moesten doorwerken, Long Covid ontwikkelden en na twee jaar arbeidsongeschikt zijn verklaard. Hun inkomsten zijn gedaald, vaak 30 tot 50 procent, terwijl hun kosten stijgen door onder andere revalidatiekosten die niet vergoed worden. 

Kort geding 
Naast de 70 procent van het inkomen, strijdt de FNV ook voor het compenseren van de stijgende kosten. De FNV vindt dat de overheid nalatig is geweest door onduidelijke RIVM-richtlijnen te hanteren, waarbij hygiëne- en Arbo-wetgeving niet leidend leken te zijn. Daarom wil de grootste vakbond in de zorg dat de overheid de extra kosten en geleden inkomensverlies van deze werknemers compenseert. Afgelopen vrijdag liet minister Conny Helder (VVD) van Langdurige Zorg en Sport via een Kamerbrief weten dat er op korte termijn geen regeling komt. FNV bereidt nu samen met vakbond CNV een kort geding procedure voor om alsnog een snelle tegemoetkomingsregeling voor alle zorgmedewerkers met long covid af te dwingen. De Haas: ‘De afspraak die in de VVT is gemaakt, staat los van de juridische procedure. We vragen daar om een tegemoetkoming voor al het leed dat de zorgmedewerkers ondervinden. Bovendien worden in de VVT-regeling de gemaakte kosten en inkomensterugval van de eerste twee ziektejaren niet gecompenseerd.’ 

Nu je hier bent… Maak jij het mee mogelijk?

Doe mee en doneer eenvoudig via Tikkie zodat we jou en anderen met langdurige coronaklachten op weg kunnen helpen.

Gezichten achter Long Covid